Årshjul - spesialpedagogiske tjenester

Januar

Februar

Mars

 • Rehenvisning - de som allerede har vedtak etter §§ 5-1 og 5-7
 • 1. mars søknadsfrist barnehage - pedagogisk fagteam deltar på opptaksmøte for å sikre opptak av barn med særskilte behov
 • Utsatt og tidlig skolestart  - ferdig behandlet

April

 • Rapportering - barn med nesdatt funksjonsevne. Samlig for spesialpedagoger i skolen.

Mai

 • Minikurs pedagogisk fateteam
 • 15. mai - frist for søknad om støtteressurs
 • Årsrapport spesialundervisning
 • Årsrapport spesialpedagogiske tiltak

Juni

 • Inntak Sandum

Juli

August

 • 15. august - IOP skolebarn
 • Plan spesialpedagogisk hjelp barnehagebarn (har vedtak)

September

Oktober

 • Minikurs pedagogisk fagteam
 • Plan spesialpedagogisk hjelp barnehage (nytt vedtak)

November

 • 1. november - frist refusjonskrav - barn med nedsatt funksjonsevne, barnehage
 • Samling for spesialpedagoger i skole
 • Overgangsmøter for barn  med store hjelpebehov

Desember

 • Ønsket frist for henvisning neste skoleår - gjelder også utsatt  og  fremskutt skolestart
 • 15. desember - søknadsfrist Ressurssenteret
Fant du det du lette etter?