Seksualitet og kjønn

Tjenester som kan bidra i undervisning

Skolehelsetjenesten

Skolens helsesykepleier tilbyr 1-2 timers pubertetsundervisning på 6. trinn og 3-timers seksualitetsundervisning på 9. trinn.

Helsesykepleier på den enkelte skole kan også bli spurt om å undervisning på andre trinn og vil ta stilling til om dette kan gjennomføres avhengig av kapasitet.

Skoleprosjektet Restart - Skeiv ungdom

Skoleprosjektet Restart er et tiltak der Skeiv Ungdom møter elever og snakker om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Gjennom en blanding av foredrag, diskusjon og øvelser utforskes og utfordres normer og forventninger. Medfører kostnad. 

 

Kompetanseheving for ansatte

Rosa kompetanse

Rosa kompetanse er en fagavdeling underlagt FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

De har siden 2006 holdt kurs om normer, kjønn, identitet, seksuell orientering og inkluderende praksis. Kursene er kunnskapsbaserte, motiverende, praktisk anvendelige og har overføringsverdi til andre temaer knyttet til mangfold, utenforskap og minoritet-/majoritetsperspektiver.

Medfører kostnad.
 

Stine Sofies Stiftelse: modig, kompromissløs og alltid på barnas side

Stine Sofies Stiftelse tilbyr foredraget Modig, kompromissløs og alltid på barnas side. Det tar for seg hva vold og seksuelle overgrep mot barn er, konsekvensene i et livsløpsperspektiv og hva man skal se etter. Som deltaker vil du også bli presentert for konkrete måter å samtale med barn på, både i et forebyggende og avdekkende perspektiv.

Foredrag er tilpasset barnehager, skoler og SFO, skolehelsetjenesten, barnevern m.fl. Medfører kostnad. Kan også tilbys på foreldremøte. 

Alt det jeg er

Basert på filmen «Alt det jeg er» ble det lansert et e-læringsverktøy. Dette er skreddersydd for å gi lærere kunnskap og handlingskompetanse om vold og seksuelle overgrep.

Innlogging medfører ingen kostnad i 2020, men må dekkes av den enkelte skole fra 2021. Innloggingsinformasjon i 2020 får du fra rektor på hver enkelt skole

 

Programmer og materiell til undervisning

Jeg er her

Filmer og gratis undervisningsmateriell fra Redd Barna og NRK Super, utarbeidet for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn.

Inneholder blant annet filmene «Kroppen min eier jeg» med tilhørende undervisningsmateriell.

 

Uke 6 - seksualitetsundervisning

Sex og Politikk tilbyr tre typer gratis materiell med tema-ark, oppgaver og øvelser til undervisning om seksualitet i skolen.

Materiellet er knyttet til relevante kompetansemål i flere fag – blant annet naturfag, samfunnsfag, norsk og KRLE. Innholdet bygger på utprøvde og kvalitetssikrede metoder, og det vektlegges at elevene skal oppleve temaene, eksemplene og språket som relevant. 

Sex som funker

I Sex som funker har Unge funksjonshemmede samlet kunnskap om seksuell helse for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom og laget et e-læringsverktøy.

Kropp, identitet og seksualitet

Kropp, identitet og seksualitet: tilrettelagt opplæring for ungdom ut i fra deres forutsetninger og funksjonsnivå. Målgruppe: ungdom med lett utviklingshemming og ulike funksjonsnedsettelser med kognitive vansker. Andre, både med og uten funksjonsnedsettelse, kan også ha nytte av opplegget. 

 

Nyttige nettsider

Arendal kommunes handlingsveileder ved mistanke om vold og overgrep

Arendal kommune har utarbeidet to handlingsveiledere som beskriver hva du kan gjøre ved mistanke om vold og seksuelle overgrep.

Arendal kommunes nettside for ansatte om vold

En oversikt over nettsider som gir veiledning og kunnskap til deg som jobber med vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

Barn og seksualitet

Informasjon om barn og seksualitet på barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettside foreldrehverdag.no. 

Lokale folkehelsetiltak – seksuell helse
Snakk om det

Snakk om det er regjeringens strategi for seksuell helse (2017-2022).