Mediebruk

Tjenester som kan bidra i undervisning

Barnevakten

Barnevakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier. Deres visjon er at barn og unge skal kunne bruke digitale medier på en trygg og bevisst måte.

De tilbyr opplæring av elever fra 3. klasse.Medfører kostnad.

 

Kompetanseheving for ansatte

Barnevakten

Barnevakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier. Deres visjon er at barn og unge skal kunne bruke digitale medier på en trygg og bevisst måte.

De tilbyr opplæring av skoleansatte, elever og foreldre – gjerne i kombinasjon. Medfører kostnad.

 

Programmer og materiell til undervisning

Barn og medier

Gratis informasjon fra Medietilsynet for å ruste barn til å bli kompetente mediebrukere. Har en egen side med veiledning og undervisningsressurser. 

Bruk hue

Bruk hue er et gratis undervisningsopplegg om nettvett og nettmobbing for mellom- og ungdomstrinnet.

Utarbeidet i samarbeid mellom Telenor og Røde Kors.

Du bestemmer

Dubestemmer.no er en gratis nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft. Her finner du blant annet filmer, fagtekster og diskusjonsoppgaver.

Utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Datatilsynet. 

Gøy på nett

Gøy på nett er et undervisningsopplegg for samtaler om nett- og databruk, tilpasset til bruk for barn og unge med en utviklingsforstyrrelse. Opplegget består av gratis veileder og arbeidsbok.

Utarbeidet av Helse Bergen og Barnevakten.

Nettvett

Barn og unge ønsker å få kunnskap og opplæring i trygg nettbruk, og synes skolen og hjemmet er de viktigste arenaene for å snakke om trygg nettbruk.

Redd barna tilbyr gratis undervisningsmateriell om nettvett. Her finner du materiell og forslag til aktiviteter som kan være basis for samtaler rundt egen og andres nettbruk.

Snakk om spill

Snakk om spill er en gratis informasjonskampanje som oppfordrer foreldre, barn og unge og skoler til å snakke om spill. Kampanjen er et av flere tiltak i regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer 2019-2021.

 

Nyttige nettsider

Beskytte barn og unge mot skadelig innhold på nett

Veileder fra Utdanningsdirektoratet - hvordan beskytte barn og unge mot skadelig innhold på nett.