Levevaner

Tjenester som kan bidra i undervisning

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier ved skolehelsetjenesten kan gi undervisning om levevaner. Tilbudet avklares ut ifra kapasitet. 

 

Kompetanseheving for ansatte

Har du innspill?

Her har vi foreløpig ikke funnet ressurser. Har du innspill? Send dem gjerne til berit.bulien.jorgensen@arendal.kommune.no

 

Programmer og materiell til undervisning

Fiskesprell

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram. Sammen med ansatte i barnehage og skole er målet å spre sjømatglede, og å gjøre sjømat til et naturlig valg for barn og unge. 

Fiskesprell tilbyr råvarestøtte og undervisningsmateriell til mat- og helsefaget i skolen.

Hver skole kan få tilsendt gratis undervisningsmateriell for ett klassetrinn på mellomtrinnet og/eller ett klassetrinn på ungdomstrinnet hvert skoleår. 

NRK Skole – mat, helse og livsstil

NRK Skole har filmer om mat, helse og livsstil, beregnet for 3.-10. klassinger. 

Smart på mat

Smart på mat er Nasjonalforeningen for folkehelsens undervisningsprogram for mat- og helsefaget i grunnskolen 5.-7. trinn.

Smart på mat skal bidra til å lære om mat og helse på en motiverende og positiv måte. Undervisningsprogrammet er i samsvar med kompetansemål i læreplanen og er utarbeidet i samarbeid med pedagoger og lærere.

Gratis tilgang på nett.

 

Nyttige nettsider

Kosthold

Kostrådene og næringsstoffene - nasjonale faglige råd fra Helsedirektoratet

Kosthåndboken - fra Helsedirektoratet.

Kostverktøyet - informasjon om kosthold ved overvekt hos barn og unge.

Mat og måltider i skolen - nasjonal, faglig retningslinje om mat og måltider i skolen.