Kampanjeuker

Kampanjeuker og merkedager i skolen

Her er forslag til kampanjeuker som setter ekstra fokus på temaer som går inn under folkehelse og livsmestring.

Hopp for hjertet

Hopp for hjertet er en hoppetaukonkurranse for 4.-7.-klasse.

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å inspirere barn til å være mer aktive i sin skolehverdag, samt vise lærere at fysisk aktivitet enkelt kan kombineres med fag og undervisning. Glade og aktive barn trives og lærer bedre på skolen.

Ved å delta på Hopp for hjertet får elevene mulighet til å erfare gleden av å være i aktivitet sammen - helt gratis.

Skoletråkk

Skoletråkk er en konkurranse for elever på barne- og ungdomsskoler. Formålet er å få flest mulig elever til å gå eller sykle til skolen. Mer enn 40 prosent av alle elever blir kjørt til og fra skolen. Å få flere av dem til å gå eller sykle har mange fordeler:

  • Bedre helse
  • Tryggere skolevei
  • Bra for miljøet
  • Bedre læring
     
Uke 6

Kampanjeuka i uke 6 i februar gir en god anledning til å trekke frem kompetansemålene knyttet til kropp, identitet, kjønn og seksualitet i undervisningen i ulike fag, gjennom godt og tverrfaglig samarbeid mellom ledelse og ansatte.

Mange skoler rundt omkring i landet arrangerer en temauke i kalenderårets sjette uke, der faglærere, sosiallærere og helsesykepleiere jobber sammen, slik at elevene får anledning til å arbeide med tematikken over flere dager og i ulike fag. Hvordan kampanjeuka gjennomføres varierer fra skole til skole, men det finnes likevel noen kjennetegn på tvers av suksessfulle Uke 6-kampanjer.

Her får du tips til gjennomføring av kampanjeuka.

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober, markeres i mange skoler og barnehager. 

verdensdagen.no finner du undervisningsressurser og tips til markering av Verdensdagen på skole og i barnehage.