Fysisk helse

Tjenester som kan bidra i undervisning

Har du innspill?

Her har vi foreløpig ikke funnet ressurser. Har du innspill? Send dem gjerne til berit.bulien.jorgensen@arendal.kommune.no

 

Kompetanseheving for ansatte

Trivselsprogrammet - aktivitetskurs

Trivselsleder er Skandinavias største program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomsskolen.

TL-skolene blir invitert på årlige, aktive TL-undervisningskurs for ansatte. Aktivitetskurset er en viktig del av opplæringen for å styrke trivselsskolene. Kurset skal gi motivasjon, inspirasjon, samhold og glede til å fortsette det gode arbeidet med trivselsprogrammet. Kurset medfører kostnad.

 

Programmer og materiell til undervisning

Aktiv 365

Aktiv 365 er et aktivitetsprogram som lærer elever opp til å være aktivitetsledere. Hovedsakelig for ungdomsskolen.  

Aktivitetskassen

Aktivitetskassen er en verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet. Tilgang på gratis ressurser til bruk i barnehage og skole.

Utarbeidet av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

ASK-basen

ASK er et utviklings- og forskingsprosjekt som skal undersøke om økt fysisk aktivitet i samspill med de tradisjonelle fagene påvirker skoleprestasjon, trivsel og helse.

På nettsiden får du tilgang til gratis materiell som du kan bruke for en mer fysisk aktiv læring. Utarbeidet av Høgskulen på Vestlandet. 

Trivselsprogrammet

Trivselsleder er Skandinavias største program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomsskolen. Trivselsprogrammets mål er å: 

  • gi økt trivsel
  • gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
  • gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen
  • bygge vennskap
  • forebygge konflikter og mobbing
  • gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever

Trivselsprogrammet treffer på denne måten også psykisk helse-delen av folkehelse og livsmestringstemaet. Medfører kostnad.

 

Nyttige nettsider

Aktivitetshåndboka fra helsedirektoratet

Helsedirektoratets aktivitetshåndbok - tredje kapittel tar for seg barn og unge. 

Kosthold og ernæring

Informasjon fra helsenorge.no om kosthold og ernæring for barn og unge.

#likestiltskole

#likestiltskole – informasjon om likestilling av unge med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, utarbeidet av Unge funksjonshemmede.