Forbruk og personlig økonomi

Tjenester som kan bidra i undervisning

Undervisningsressursen Lærepenger fra DNB

DNB samarbeider med skoler gjennom undervisningsressursen Lærepenger.

I forberedelsen på voksenlivet skal elevene utvikle god språkbeherskelse og kunnskap om politikk og samfunn, men de bør også håndtere en hverdag der økonomien planlegges og går opp. Tidlig læring i dette legger grunnlaget for en god og stabil økonomi senere i livet.

Hele ni av ti foreldre ønsker at skolen skal legge mer vekt på opplæring i personlig økonomi og grunnleggende økonomisk forståelse. Dette viser en undesøkelse gjennomført av Ipsos for DNB.

DNB kan stille med foredragsholder i form av klasseromsundervisning eller klassen kan bli invitert til bankkontoret. For å opprette avtale og for mer informasjon ta kontakt med:

Aleksandra Skogsfjord
Banksjef Arendal
Tlf. 91 84 03 19

Frøydis Dybendal
Markedsrådgiver Sør-Vest
Tlf. 47 65 67 88

 

 

Kompetanseheving for ansatte

Undervisningsressursen Lærepenger fra DNB

DNB samarbeider med skoler gjennom undervisningsressursen Lærepenger.

I forberedelsen på voksenlivet skal elevene utvikle god språkbeherskelse og kunnskap om politikk og samfunn, men de bør også håndtere en hverdag der økonomien planlegges og går opp. Tidlig læring i dette legger grunnlaget for en god og stabil økonomi senere i livet.

Hele ni av ti foreldre ønsker at skolen skal legge mer vekt på opplæring i personlig økonomi og grunnleggende økonomisk forståelse. Dette viser en undesøkelse gjennomført av Ipsos for DNB.

DNB kan tilby ulike foredrag for de ansatte ved skolene. For å opprette avtale og for mer informasjon ta kontakt med:

Aleksandra Skogsfjord
Banksjef Arendal
Tlf. 91 84 03 19

Frøydis Dybendal
Markedsrådgiver Sør-Vest
Tlf. 47 65 67 88

 

 

Programmer og materiell til undervisning

Bruk pengene dine smart

Bruk pengene dine smart – et gratis hjelp-til-selvhjelpskurs i personlig økonomi for flyktninger, utarbeidet av Finans Norge. Materiellet kan også med fordel benyttes overfor andre målgrupper som trenger grunnleggende innføring i hverdagsøkonomi, for eksempel ungdom. Materiellet skal:

  • gi flyktningene/ungdommene en grunnleggende kompetanse i økonomistyring
  • lære å sette opp budsjett i praksis og hva man må gjøre dersom budsjettet ikke er i balanse
  • kjenne til hvordan norske dagligbanktjenester fungerer
  • kjenne til hvorfor man bør forsikre seg og hvilke forsikringer som er nødvendige
  • vite konsekvenser av ikke å gjøre opp for seg, inkasso og betalingsanmerkninger
     
Lærepenger

Lærepenger er et alderstilpasset og interaktivt læringsverktøy som gir barn og unge bedre kunnskap om økonomi. Utformet som et spill der man lærer om budsjettering, sparing, valuta og lån.

Utarbeidet av DNB, gratis tilgang.

Læringsressurs i privatøkonomi

Læringsressurs i privatøkonomi er et gratis læringsverktøy Det er tilpasset matematikkfaget i 10. klasse der målet er å lære noen grunnleggende ferdigheter og begreper innen privatøkonomi.

Utarbeidet av Finansportalen.

NRK Skole - personlig økonomi
Spillet byen

I spillet Byen har du rollen som borgermester, og skal bygge en by. Du må styre inntektene og utgiftene dine på best mulig måte. Du må prøve å gjøre innbyggerne dine så fornøyde som mulig, hvis ikke kommer du kanskje ikke til å vinne valget. Vinner du valget, kan du bygge videre, og gjør du det riktig bra, kan du toppe highscore-lista!

Byen er laget for å spille i en skoletime, og er gratis. Dere kan diskutere underveis og etterpå, med hverandre og med læreren deres. Utarbeidet av spleiselaget.no
 

Økonomilappen

Økonomilappen er utarbeidet av Finans Norge og Forbrukertilsynet. Svar på spørsmål om økonomi og få økonomilappen.

Passer for ungdom og er gratis.

 

Nyttige nettsider

10 mål for god økonomiopplæring

10 mål for god økonomiopplæring  er en artikkel i Utdanningsnytt med innspill til 10 mål som bør legges til grunn for en god økonomiopplæring.