Skole

Skolestart 2018

Første skoledag er torsdag 16. august. 
Oversikt over når SFO starter etter sommerferien.

Vi ønsker alle en god sommer!