Skole

Gult nivå på skoler og barnehager fram til sommerferien

På grunn av smittesituasjonen i Arendal og områdene rundt oss, vurderer kriseledelsen at alle barnehager og skoler
skal fortsette på gult nivå fram til sommerferien. 
 

Grønt nivå på SFO og barnehager fra 23. juni

Skoleferien starter 23. juni og da vil det være langt færre barn i SFO og barnehager.
Kriseledelsen vurderer det forsvarlig å gå over til grønt nivå fra og med 23. juni. 

Se hva som gjelder på gult og grønt nivå.