Skole

Gult nivå for grunnskolen fra onsdag 17. mars

Fra uke 11 er det åpnet for at grunnskolen kan gå tilbake fra rødt til gult nivå. Endringen gjøres så snart det er praktisk mulig. Arendal kommune tar sikte på å justere fra rødt til gult nivå i sine grunnskoler fra onsdag 17. mars.