Skole

Grønt nivå på SFO og skoler

Alle skoler åpner på grønt nivå. 

Se hva som gjelder på grønt nivå.