Skole

Innspill: gang- og sykkelvei og farlig skolevei 

Har du innspill om behov for gang- og sykkelveier langs fylkesveier? Har du innspill om skoleveier som er farlige? Da vil vi høre fra deg. Kom med innspill i vår kartløsning.

Har du spørsmål? Ta kontakt med hanne.goodwin@arendal.kommune.no tlf: 99327001 
Frist for innspill 31. januar 2020. 

Egendefinert