Vessøykollen-vei

Arendal bystyre vedtok i møte den 30. januar 2014, PS 14/15  ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Innløsning/erstatning
Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen i henhold til pbl. §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.