Sandvigveien 120

Arendal bystyre vedtok 24. april 2014, PS 14/65 nevnte plan med tilhørende bestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplan med bestemmelser er endelig.

Krav innløsning
Frist for innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen, jf. pbl §§ 15-2 og 15-3 var innen 3 år etter kunngjøring.