Paddelandet småbåthavn

Arendal bystyre vedtok i møte den 27.03.14, PS 43/14  ovnnevnte detaljreguleringsplan med tilhørende bestemmelser, iht. pbl. § 12-12. 

Vedtakene betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Område

Paddelandet småbåthavn «Padda» og Flosta Motorbåtforening er lokalisert i Kilsund og ligger på innsiden av Tverrdalsøya mot Staubøfjorden.

Formål

  • Tilrettelegge for en utvidelse av båthavna og høyere utnyttelse av planområdet. Båtanlegget har i dag 80 båtplasser og ønsker en utvidelse til 140, i tillegg legges det til rette for utvidelser av eksisterende klubbhus og parkering, samt etablering av mindre verksted tilknyttet båthavna.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.