Nedre Tyholmsvei 13

Arendal bystyre vedtok i møte den 17. juni 2010, sak 86/10 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Frist for krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen iht. §§ 15-2 og 15-3 var senest 3 år etter denne kunngjøring.