Longum Park

Bystyret vedtok i møtet 25. august 2011 detaljplan for Longum Park, iht. §§ 12-12, 12-11.