Bomsholmen 6

Arendal kommuneplanutvalg har i møte 11. desember 2019 vedtatt å legge planforslag for Bomsholmen 6, sak 19/141, ut til offentlig ettersyn.

Område

Planområdet omfatter eiendommen Bomsholmen 6 som ligger ved Nidelva mellom E18 og Hammeren bro. Området grenser inn mot Bomsholmen museum.

Formål

Planforslaget åpner for rivning av eksisterende bolig og oppføring av to nye boliger.

Informasjon/merknader/frist

Saksdokumentene er lagt ut på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2. 

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig innen 17. februar til Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad, eller postmottak@arendal.kommune.no