Deling av eiendom

Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din.

Slik søker du

Bestill situasjonskart og tegn inn forslag til nye eiendomsgrenser på dette kartet. Et situasjonskart er et grunnriss som viser beliggenheten av objekter på en tomt. Når du har tegnet dette har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Bestill situasjonskart via kartbutikken  
Bestill via Kartverket - Se eiendom 
Skog+Eiendom - gårdskart 

Naboer og gjenboere skal ha nabovarsel. Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din. Eksempel på gjenboer er eier /fester av eiendom på motsatt side av vei. (Byggesaksforskriften §5-2) (pbl §21-3)
Du kan bestille naboliste via vår kartbutikken. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send til kommunen:

Hva koster det?

Priser for oppmåling

Kontakt oss

Søknad sendes 
eller
Arendal kommune
Byggesak
Postboks 123
4891 Grimstad
 

Byggesaksvakta
Du finner oss i servicesenteret i
Arendal kultur- og rådhus.

Tlf: 37 01 32 55
E-post til postmottak