Ansatte i kart og oppmåling

Jan Christian Andersen
Avdelingsleder Geodata
Ansvarsområde: 
Kart og oppmåling, GIS, eiendomsskatt, digitalisering

Rolf Bjornes
Ansvarsområde:
Moland (gnr. 1 - 23, gnr. 26-36 og gnr. 66-76), oppmåling generelt

Vuthdi Kem
Ansvarsområde:
Moland (gnr. 24-25, gnr. 40-65), oppmåling generelt

Saber Hamed
Ansvarsområde:
Tromøy (gnr. 201-224)
Hisøy (gnr. 301-308)
Adressering

Ole Egil Andreassen
Ansvarsområde:
Øyestad (gnr. 401 - 447), Myra (gnr. 37, 38, 39), oppmåling generelt. Seksjonering og reseksjonering hele kommunen.

Jodis Nedrebø
Ansvarsområde:
Arendal (gnr. 501 - 511) oppmåling generelt. Seksjonering og reseksjonering hele kommunen

Einar Krafft Myhren
Ansvarsområde
Eiendomsskatt

Ole Helge Holtebekk
Ansvarsområde:
Oppmålingsoppgaver, div. forefallende arbeid

Roger Lieng
Ansvarsområde: 
Kartforvaltning, kartsalg av vektordata, GIS-oppgaver