Ansatte i kart og oppmåling

Jan Christian Andersen
Avdelingsleder Geodata

Rolf Bjornes
Ansvarsområde:
Moland (gnr. 1 - 36 og 66 - 76) minus gnr. 24, oppmåling generelt

Kristian Stenseth
Ansvarsområde:
Tromøy (gnr. 201 - 224), oppmåling generelt

Kjetil Teigen
Ansvarsområde:
Hisøy (gnr. 301 - 308) og Moland (gnr. 40 - 65), oppmåling generelt

Ole Egil Andreassen
Ansvarsområde:
Øyestad (gnr. 401 - 447), generelt, seksjonering

Jodis Nedrebø
Ansvarsområde:
Arendal (gnr. 501 - 511) pluss gnr. 24, 37, 38, og 39, oppmåling generelt

Einar Krafft Myhren
Ansvarsområde
Eiendomsskatt, adressering, seksjonering, oppmåling generelt

Ole Helge Holtebekk
Ansvarsområde:
Oppmålingsoppgaver, div. forefallende arbeid

Roger Lieng
Ansvarsområde: 
Kartforvaltning, kartsalg, GIS-oppgaver