Ansatte i kart og oppmåling

Jan Christian Andersen
Avdelingsleder Geodata

Rolf Bjornes
Ansvarsområde:
Moland (gnr. 1 - 76), oppmåling generelt

Kristian Stenseth
Ansvarsområde:
Tromøy (gnr. 201 - 224), oppmåling generelt

Vuthdi Kem
Ansvarsområde:
Hisøy (gnr. 301 - 308), oppmåling generelt

Ole Egil Andreassen
Ansvarsområde:
Øyestad (gnr. 401 - 447), oppmåling generelt. Seksjonering og reseksjonering hele kommunen.

Jodis Nedrebø
Ansvarsområde:
Arendal (gnr. 501 - 511) oppmåling generelt. Seksjonering og reseksjonering hele kommunen

Einar Krafft Myhren
Ansvarsområde
Eiendomsskatt, adressering, seksjonering

Ole Helge Holtebekk
Ansvarsområde:
Oppmålingsoppgaver, div. forefallende arbeid

Roger Lieng
Ansvarsområde: 
Kartforvaltning, kartsalg av vektordata, GIS-oppgaver