Slik søker du - byggesøknad - Arendal kommune

Slik søker du - byggesøknad

Når du skal sende inn en byggesøknad er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din. Byggesaksforskriftens §5-4 lister opp hvilke opplysninger som skal gis.

Kart

Bestill situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet. Husk å sette mål på bygningen, avstand til grense, vei (midten av vei) og nærmeste bygning. Da har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Søknadsskjema for mindre byggeprosjekter

På Direktoratet for byggkvalitet sin nettside finner du enklere skjemaer for nabovarsling og byggesøknad for mindre byggeprosjekter.

Nabovarsel

Når du har samlet alle dokumentene du trenger i byggesøknaden din, må du varsle naboer. Du trenger ikke varsle naboene om du skal gjøre mindre arbeider som ikke påvirker dem.

Etter at varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboene skal sende sine uttalelser (merknader) til deg.

Slik finner og varsler du naboene.

Send inn søknad

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send:

Søknaden sendes digital via Direktoratet for byggkvalitet eller direkte til oss via vårt postmottak.

Kontakt oss

Byggesøknad sendes via 
digitale løsninger hos Direktoratet for byggkvalitet.
eller

Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
E-post til postmottak
 

Åpningstider

Telefontid mandag og torsdag 
Kl. 09:00-15:00