Slik søker du - byggesøknad

Når du skal sende inn en byggesøknad er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din. Byggesaksforskriftens §5-4 lister opp hvilke opplysninger som skal gis.

Kart

Bestill situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet. Husk å sette mål på bygningen, avstand til grense, vei (midten av vei) og nærmeste bygning. Da har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Søknadsskjema for mindre byggeprosjekter

På Direktoratet for byggkvalitet sin nettside finner du enklere skjemaer for nabovarsling og byggesøknad for mindre byggeprosjekter.

Nabovarsel

Naboer og gjenboere skal gis nabovarsel. Naboene skal få se tegninger og situasjonsplan som viser hva du skal gjøre. De skal også få minst 14 dager til å uttale seg. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen. Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din. Eksempel på gjenboer er eier /fester av eiendom på motsatt side av vei. (Byggesaksforskriften §5-2) (pbl. §21-3)
Bestill naboliste

Digitalt nabovarsel

Vi tilbyr ikke digital nabovarsling, men du kan kjøpe tjenesten via flere leverandører. Digital nabovarsling gir deg enkel oversikt over hvilke naboer som skal varsles. Naboene vår varselet i sin digitale postkasse. De som har reservert seg mot å motta digital post får nabovarselet i posten. 

Send inn søknad

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send:

Søknaden sendes via Byggsøk eller direkte til oss via vårt postmottak.

Kontakt oss

Byggesøknad sendes via Byggsøk
eller

Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad

E-post til postmottak
 

Åpningstider

Byggesaksvakta
Man: 09:00-15:30
Onsd: 09:00-15:30
Torsd: 09:00-15:30
Sommertid: 09:00 - 15:00 
(10. mai - 10. okt.)