Hjelp før du søker - Arendal kommune

Hjelp før du søker

Vi har generell veiledningsplikt innenfor byggesaksdelen av plan- og bygningsloven. Vi kan opplyse om krav og forutsetninger jf. plan- og bygningsloven (pbl) og de offentlige rammebetingelsene for tiltaket - lov, forskrift og arealplan. 

Vi kan ikke hjelpe deg med utforming av søknader og/eller prosjekter. Vi kan heller ikke forskuttere utfallet av behandlingen av din sak.

Litt hjelp før du kontakter oss

Byggesaksvakta

Her kan du få svar på spørsmål om for eksempel søknadsreglene, og få hjelp til å finne frem til hvilke regler som gjelder på stedet du skal bygge. Dette gjelder både lovbestemte regler og regler fastsatt i reguleringsplan eller kommuneplan.

Kontakt meg

Det er mange som ringer byggesaksvakta. ​Fyll ut vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg innenfor vår åpningstid.

Bestill en forhåndskonferanse

Hva er en forhåndskonferanse?

Det er et avklaringsmøte mellom tiltakshaver (og ev. den tiltakshaver ønsker å engasjere som ansvarlig søker) og kommunen. 

Hva er tema på møtet?

Hensikten er å få belyst aktuelle problemstillinger, krav og forutsetninger jf. plan- og bygningsloven, knyttet til det arbeidet (tiltaket) du ønsker å søke om.  

Forhåndskonferansen skal klarlegge de offentlige rammebetingelsene for tiltaket, slik disse fremgår av lov, forskrift og arealplanbestemmelser. Blant annet: 

  • arealplanstatus 
  • ev. dispensasjonsbehov
  • forhold til andre myndigheter
  • saksbehandlingsfrist
  • behandlingsgebyr

Vi kan ikke hjelpe med utforming av søknad, prosjektering/utforming av tiltaket og/eller si noe om utfall av en eventuell søknadsbehandling. 

Hvordan blir møtet gjennomført?

Bestillingen fordeles til en av våre saksbehandlere. I noen tilfeller kan vi svare på bestillingen pr. brev; eventuelt med en oppfølgingssamtale på telefon eller et Teams-møte. 

Slik bestiller du en forhåndskonferanse

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg. 

Skjema - bestill forhåndskonferanse

Kontakt oss

Byggesaksvakta
Tlf: 37 01 30 00 - trykk så tast 5
Kontakt meg - skjema
E-post til postmottak

Åpningstider

Telefontid mandag og torsdag 
Kl. 09:00-15:00