Ferdigattest og brukstillatelse

Et søknadspliktig tiltak må avsluttes med en ferdigattest. Hvis det gjenstår mindre vesentlig arbeid kan du søke om midlertidig brukstillatelse. Byggverk må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Slik søker du

Søknaden om ferdigattest må sendes inn av den som har søkt om byggetillatelse senest 3 uker før planlagt ferdigstillelse.
Søknad om ferdigattest (pdf)
Søknad om midlertidig brukstillatelse (pdf)

Registrering av små byggetiltak

Byggetiltak som ikke krever søknad må registreres når de er ferdig.
Registrer bygg i Rett i kartet.

Du må registrere en ny bruker, og når du har logget inn, kan du søke opp eiendommen hvor du har bygget.

Velg om du skal markere et tilbygg eller et frittstående bygg, og marker hvor på eiendommen du har satt opp bygget. Trykk neste for å legge inn mer informasjon. Informasjon du du må legge inn er:

  • Gårdsnummer og bruksnummer på eiendommen
  • Hvor stor bygningen er
  • Når den var ferdig

Kontakt oss

Søknader sendes
Postmottak
eller
Arendal kommune
Byggesak
Postboks 123
4891 Grimstad