Deling av eiendom - Arendal kommune

Deling av eiendom

Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom, er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden.

Slik søker du

Bestill situasjonskart og tegn inn forslag til nye eiendomsgrenser på dette kartet. Et situasjonskart er et grunnriss som viser beliggenheten av objekter på en tomt. Når du har tegnet inn ditt forslag, har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Bestill situasjonskart via kartbutikken  
Bestill via Kartverket - Se eiendom 
Skog + eiendom - gårdskart 

Naboer og gjenboere skal ha nabovarsel. Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din. Eksempel på gjenboer er eier/fester av eiendom på motsatt side av vei (byggesaksforskriften §5-2plan- og bygningsloven §21-3).
Du kan bestille naboliste via vår kartbutikk. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send inn:

Hva koster det?

Priser for oppmåling
Priser for byggesak

Kontakt oss

Søknad sendes 
eller
Arendal kommune
Byggesak
Postboks 123
4891 Grimstad
 

Byggesaksvakta
Tlf: 37 01 30 00 - trykk så tast 5
Kontakt meg - skjema
E-post til postmottak

Åpningstider

Telefontid mandag og torsdag 
Kl. 09:00-15:00