Saksbehandlingstid - Arendal kommune

Saksbehandlingstid

Som hovedregel er behandlingsfristen vår 3 uker for byggetiltak som er i tråd med regelverket, og 12 uker for mer omfattende saker. 

Vi har dessverre foreløpig ikke en digital løsning hvor du kan følge saken din. Du kan se all post ut og inn i kommunens postliste

Tidsfrister for kommunens saksbehandling

2 uker

  • forhåndskonferanser

3 uker

  • igangsettingstillatelser
  • midlertidig brukstillatelser
  • ferdigattester
  • byggetiltak der alle vilkår er oppfylt og det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet.

12 uker

  • omfattende byggetiltak, med og uten dispensasjon fra reguleringsplan

Byggesaksforskriftens kap. 7. - tidsfrister for saksbehandling

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid

Tallene er gjennomsnittlig saksbehandlingstid så langt i år. Oppdatert 07. september 2023

Byggesak - saksbehandlingstid
Behandling av Snitt i Arendal kommune
3-ukerssaker (21 dager) 11 dager
12-ukerssaker (84 dager) 38 dager
Igangsettingstillatelser 4 dager
Brukstillatelser 4 dager
Ferdigattester 5 dager