Bygge, rive eller endre

Korona: informasjon fra byggesak

Vi behandler byggesaker som vanlig. Byggesaksvakta på servicesenteret er foreløpig stengt og vi ber deg om å ta kontakt med oss via våre digitale tjenester. Dette gjør vi for å være sikker på at din henvendelse registres og kan følges opp.

Bruk ring meg-funksjonen eller bestill en digital forhåndskonferanse. 

Du kan også kontakte oss via postmottak@arendal.kommune.no. Husk å merke e-posten med byggesak, eiendommen det gjelder og ev. saksnummer. Takk for at du er tålmodig i en uvanlig tid.