Viltforvaltning og jakt

Påkjørsel av dyr

Kommunen har en egen gruppe som tar seg av skadet hjortevilt (rådyr, elg, og hjort) ved påkjørsel.
Skadet hjortevilt skal meldes til politiet på telefon 02800, som igjen varsler kommunen. 

Fredet vilt (ulv, gaupe osv) og husdyr er ikke kommunens ansvarsområde.  Hvis du har kjørt på et dyr må du kontakte politiet på telefon 02800. 

Jakttider

Informasjon om jakttider finner du på nettsidene til Miljødirektoratet. Jakttider - Miljødirektoratet.no.

Vilt som gjør skade

Hvis du skal felle vilt utenom ordinær jakttid, fpr eksempel på grunn av at viltet gjør skade, må du søke kommunen om fellingstillatelse. Kommunen kan gi tillatelse til felling av vilt som gjør skade på dyrket mark. En forutsetning for tillatelsen er at det er gjennomført tiltak for å forebygge skadeomfanget.
Søknad om fellingstillatelse sendes på e-post eller brev til vårt postmottak. 

Jegerprøve

Det er som oftest lokale jeger- og fiskeforeninger som arrangerer jegerprøvekurs.
Det er kommunen som har ansvaret for jegerprøvens teoretiske eksamen. 
Hvis du har spørsmål om jegerprøvekurs og jegerprøveeksamen, ta gjerne kontakt med kommunens skogbrukssjef.

Kontakt oss

Yngve Ramse Trædal
Skogbrukssjef
Tlf: 98 25 54 32

Melde om påkjørt dyr
Politiet: tlf. 02800