Landbruksvei

Hvis du skal bygge skogsbilvei eller traktorvei er det viktig å sette seg inn i reglene. Det finnes egen forskrift for bygging av landbruksvei. Det ligger mye god informasjon på www.skogsvei.no

Hvis du trenger hjelp, ta gjerne kontakt med skogbrukssjefen.

Kontakt oss

Skogbrukssjef
John Unsgard
Tlf: 37 23 56 61

Melde om påkjørt dyr
Politiet: tlf. 02800