Landbruksvei - Arendal kommune

Landbruksvei

Søknader om nybygging eller ombygging av landbruksveier blir behandlet av kommunen etter landbruksveiforskriften. Les om bygging og drift av landbruksveier på skogsvei.no.

Enkle, midlertidige driftsveier som medfører ubetydelige terrenginngrep, er ikke søknadspliktige og kan bygges uten godkjenning dersom de ikke kommer i konflikt med andre interesser. Slike veier blir ikke dekket av skogfond.

Slik søker du

Veiledning og søknadsskjema ligger på Landbruksdirektoratets nettside. 

Søke om bygging av landbruksvei 

Kontakt oss

Yngve Ramse Trædal
Skogbrukssjef
Tlf: 98 25 54 32