Skatt og ligning

Skatteetaten har ikke kontorer i Arendal, men du kan kontakte Skattekontoret i Grimstad.

Bestill time

Hvis du skal besøke skattekontoret i Grimstad må du bestille time på forhånd. Bestill time på skatteetaten.no 

Spør skattekontoret om

Skatteoppkreveren

Fra 1. november 2020 har Skatteetaten overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunen. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift. Du finner mer informasjon på skatteetaten.no. Trenger du mer hjelp, kan du kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000.

Mangler du kid-nummer?

Lag kid-nummer selv på skatteetaten.no

Endre konto for skattepenger

Vil du ha skattepengene på en annen konto? Da kan du endre kontonummer.
I de fleste tilfeller endrer du konto på skatteetaten.no. 
Endre konto hos Skatteetaten.

Du kan ikke endre konto hos Skatteetaten hvis: 

  • du skal endre til en utenlandsk konto uten IBAN
  • kontoen du disponerer, men ikke eier, er opprettet i år
  • du skal endre konto for et dødsbo
  • du har fullmakt fra kontoeier

Da må du ta kontakt med skatteoppkreveren.

Kontakt oss

Skattekontoret i Grimstad
Tlf: 800 80 000
Bestill tid

Besøksadresse
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad