Ordinær skjenke- og serveringsbevilling

Når trenger du serverings- og skjenkebevilling?

Hvordan få serverings- og skjenkebevilling?

  • Serverings- og skjenkebevillingen gis til selskapet som skal drive stedet
  • Alkoholloven og serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel
  • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
  • Daglig leder må være ansatt ved stedet hvis ikke eier av stedet ivaretar denne rollen
  • Daglig leder må ha bestått etablererprøven for å få serveringsbevilling
  • Styrer og stedfortreder må være over 20 år
  • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling

Hvordan søke?

 
Søk om skjenkebevilling

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.
Det står forklart inne i søknadsskjemaene hvilke vedlegg som må legges ved søknadene.
 

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling behandles vanligvis innen 60 dager. Saksbehandlingstiden for skjenkebevilling er ca tre måneder. Søknadene sendes på høring til politiet og skattemyndighetene. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til saken eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Lover og forskrifter

Kontakt oss

Konsulent
Gunn Haga Brekka
Tlf: 91 30 52 97

Konsulent
Mette Olsen
Tlf: 37 01 34 00

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2

Postadresse
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad