Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Når må du søke?

Du må søke om skjenkebevilling hvis:
  • du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling
  • du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer
  • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område

Hvilke krav må du oppfylle?

  • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
  • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.

Åpent arrangement

Skjenkebevilling for enkelt anledning er for åpne arrangementer. 

Eks. enkelt bestemt anledning: festival, offentlig arrangement eller konsert.
Eks. liten enkeltanledning: vernisage, kundekveld eller quiz.

Du må søke minst 4 uker før arrangementet/selskapet. Skjenkebevilling for enkelt anledning er en bevilling på lik linje med en fast skjenkebevilling. Saksbehandlingen er forenklet, fordi det dreier seg om et kortere tidsrom. Denne bevillingen kan gis for inntil 5 dager. 

Lukket arrangement

Ambulerende skjenkebevilling gis til mindre lukkede arrangementer der det ikke tas betalt for alkohol.

Eks. ambulerende skjenkebevilling: private jubileum, bryllup, mindre jobbfester.

Du må søke minst 2 uker før arrangementet/selskapet.

Hva koster det?

Bevilling - enkeltanledning - priser
Type bevilling Pris
En enkelt bestemt anledning kr 5 400
Liten enkeltanledning kr 780
Ambulerende skjenkebevilling pr. gang kr 390

Slik søker du

 

Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er ca. 4 uker. 

Hvordan får du svar?

Svar sendes pr. post eller e-post. Du får faktura etter at søknaden er behandlet.
 

Lover og forskrifter

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder

Kontakt oss

Konsulent
Gunn Haga Brekka
Tlf: 91 30 52 97

Konsulent
Mette Olsen
Tlf: 37 01 34 00

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2

Postadresse
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad