Serverings- og skjenkebevilling - Arendal kommune

Serverings- og skjenkebevilling

Når trenger du serverings- og skjenkebevilling?

Hvordan få serverings- og skjenkebevilling?

 • Serverings- og skjenkebevillingen gis til selskapet som skal drive stedet
 • Alkoholloven og serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
 • Daglig leder må være ansatt ved stedet hvis ikke eier av stedet ivaretar denne rollen
 • Daglig leder må ha bestått etablererprøven for å få serveringsbevilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling

Slik søker du 

Vedlegg som må følge søknad om serveringsbevilling: 

 • Bekreftelse på bestått etablererprøve
 • Firmaattest
 • Målsatt tegning over serveringsstedet, inne og ute
 • Leiekontrakt
 • Dokumentasjon på daglig leders ansettelse ved serveringsstedet
 • Kopi av melding til Mattilsynet

Søk om serveringsbevilling

Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling:

 • bekreftelse på bestått kunnskapsprøver
 • skisse over skjenkeareal inne og ute
 • leiekontrakt

Søk om skjenkebevilling

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling behandles vanligvis innen 60 dager. Saksbehandlingstiden for skjenkebevilling er ca tre måneder. Søknadene sendes på høring til politiet og skattemyndighetene. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til saken eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Lover og forskrifter

Kontakt oss

Konsulent
Mette Olsen
Tlf: 37 01 34 00 / 48 99 54 94

Konsulent
Eli K. Hansen
Tlf: 90 74 24 12

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2

Postadresse
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad

Åpningstider

Man-fred: 09:00 -15:00