Salgsbevilling - Arendal kommune

Salgsbevilling

Når trenger du salgsbevilling?

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.
Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.
 

Hvordan få salgsbevilling?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.
 

Hvordan søke?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Hvis du logger inn kan søknadsskjemaet mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. 
 

Vedlegg som må legges ved søknad:

  • Firmaattest
  • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten
  • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold
  • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
  • Målsatt tegning over utsalgsarealet
  • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven. 
  • Eventuell kjøpekontrakt
Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.
 

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.
 

Hva koster det?

Bevilling - salgsbevilling - priser
Type bevilling Pris
Salgsbevilling - minstegebyr pr. år kr 1850

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder.

Kontakt oss

Konsulent
Mette Olsen
Tlf: 37 01 34 00 / 48 99 54 94

Konsulent
Eli K. Hansen
Tlf: 90 74 24 12

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2

Postadresse
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad

Åpningstider

Man-fred: 09:00 -15:00