Kontroll av skjenke- salgs- og serveringssteder - Arendal kommune

Kontroll av skjenke- salgs- og serveringssteder

Ansvarlig salg og skjenking er bevillingshavers ansvar. Arendal kommune er lovpålagt å utføre kontroller av butikker, restauranter, barer, puber osv. for å se om alkoholsalget er forsvarlig og i samsvar med regelverket. Målet er at Arendal skal være en trygg by med seriøs drift av serverings- og skjenkestedene.
 

Dette gjør vi når vi kontrollerer: 

 • Vandelsvurdering i forbindelse med søknadsbehandlingen og i driftsperioden
 • Salgskontroller i butikker og skjenkekontroller på restauranter, barer, puber
 • Råd og veiledning før du søker og i driftsperioden

Vandelsvurdering

Når Arendal kommune mottar søknader om bevilling, ber vi alltid om en uttalelse fra politiet, skatte- og avgiftsmyndighetene. De melder fra til Arendal kommune om forhold som tilsier at søknaden ikke bør innvilges. Kravet til uklanderlig vandel i alkoholloven og serveringsloven skal være oppfylt. 
I tillegg foretar Arendal kommune vandelsvurderinger av bevillingshavere, eiere og andre sentrale aktører i driftsperioden. Disse vandelsvurderingene foretas på bakgrunn av opplysninger kommunen får fra blant annet politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene.
 

Salgs- og skjenkekontroller

Dette ser skjenkekontrollørene etter:
 • Salg eller skjenking av alkohol til mindreårige personer
 • Salg eller skjenking til personer som er åpenbart beruset
 • Salg eller skjenking av alkohol utover fastsatt salgstid eller skjenketid
 • Omsetning og bruk av narkotika på skjenkestedet
 • Diskriminering av gjester
 • Uforsvarlig drift
 • At butikken eller restauranten har internkontroll
 • Alkohol tatt med ut av skjenkeområdet og medbragt alkohol konsumert inne på skjenkeområdet
 • Hindring av skjenkekontroll
 • Brudd på forbudet mot alkoholreklame
Hvis kontrollørene har sett mulige overtredelser av alkoholloven, forteller de kort om observasjonene sine til den ansvarlige på stedet. Etterpå får bevillingshaver et brev med resultatet av kontrollen, inkludert kontrollørenes rapport. Bevillingshaver får anledning til å kommentere rapporten før kommunens jurister avgjør om forholdet utgjør et brudd på regelverket eller ikke. Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker. Hvis du tildeles 12 prikker i løpet av en to-årsperiode, vil Arendal kommune inndra bevillingen for en periode. 
Oversikt over hvor mange prikker som tildeles ved forskjellige typer brudd.
 

Råd og veiledning

Ta kontakt med Arendal kommune for  råd og veiledning om problemstillinger som kan oppstå på utesteder. Vi kan informere om alkoholloven og hva som bidrar til trygg og god drift. Kommunen kan også gi veiledning før oppstart av en virksomhet. 

Kontakt oss

Konsulent
Mette Olsen
Tlf: 37 01 34 00 / 48 99 54 94

Konsulent
Eli K. Hansen
Tlf: 90 74 24 12

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2

Postadresse
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad

Åpningstider

Man-fred: 09:00 -15:00