Kunnskapsprøvene - Arendal kommune

Kunnskapsprøvene

Det er to typer kunnskapsprøver, en for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub.

Hvem kan ta prøvene?

Alle som ønsker det kan ta kunnskapsprøvene.Hvis du søker om å bli godkjent som styrer eller stedfortreder på steder med salgs- eller skjenkebevilling må du ha bestått prøven. For å bli godkjent som styrer eller stedfortreder på et sted med skjenkebevilling må du ha fylt 20 år.
 

Hva er pensum?

  • Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3, 7, 8 og 9 med forskrifter
  • Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 med forskrifter
Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken kan du kjøpe hos vinn.no.
 

Hva koster det?

Bevilling - kunnskapsprøve - priser
Pris
Kunnskapsprøven - pr. prøve kr 400

Påmeldingen er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven. 

Hvor tar du prøvene?

 På servicesenteret i Arendal kultur- og rådhus.
 

Gjennomføring av prøvene

  • Møt frem presist til prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort med bilde. 
  • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Du kan ha maks 6 feil for å bestå prøven. 
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk. Du kan bruke norsk ordbok.

Tilrettelegging ved spesielle behov

Dyslektikere kan få ekstra tid til prøven (krever legeattest)
Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer, tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd.
 

Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Du betaler pr. prøve pr. gang.
 

Påmelding og betaling

Du kan melde deg på pr. telefon eller på epost.
Prøven betales med kort i skranken på servicesenteret.
 

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Det sendes til din epostadresse eller skrives ut mens du venter.
 

Lover og forskrifter

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings- salgs- og skjenkesteder

 
 

Kontakt oss

Konsulent
Mette Olsen
Tlf: 37 01 34 00 / 48 99 54 94

Konsulent
Eli K. Hansen
Tlf: 90 74 24 12

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2

Postadresse
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad