Etablererprøven - Arendal kommune

Etablererprøven

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Hvis du er er daglig leder på et serveringssted, og skal servere mat og alkoholfri drikke, må du ha bestått etablererprøven.
 

Hva er pensum?

Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" er pensum. Boken kan kjøpes hos vinn.no
 

Hva koster det?

Bevilling - etablererprøven - priser
Pris
Etablererprøven - pr. prøve kr 400
Påmeldingen er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring.
 

Hvor tar du prøven?

På Servicesenteret i Arendal kultur- og rådhus. Du kan også ta prøven i andre kommuner.
 

Gjennomføring av prøven

Møt frem presist til prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde. 
Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.
Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er tillatt å bruke lovsamling. Vi har lovsamling til utlån.
 

Tilrettelegging ved spesielle behov

Dyslektikere kan få 30 min ekstra tid (krever legeattest).
Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd. 
 

Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det betales pr. prøve pr. gang.
 

Påmelding og betaling

Du kan melde deg på pr. telefon eller på epost.
Du betaler med kort i skranken på servicesenteret. 
 

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis. Du må ta godt vare på dette beviset. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Prøvebeviset lages mens du venter eller  kan sendes til deg på e-post. 

Kontakt oss

Konsulent
Mette Olsen
Tlf: 37 01 34 00 / 48 99 54 94

Konsulent
Eli K. Hansen
Tlf: 90 74 24 12

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2

Postadresse
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad