Næringsprisen

Kjenner du til noen som fortjener Arendals næringspris 2021? 

Vi søker etter gode forslag til hvem som fortjener prisen. Nominasjoner kan sendes inn fra 1. september til 22. september.

En bedrift, forening, person eller et nettverk som fortjener Arendals nye næringspris
Formålet med prisen er å stimulere til nytenkning og belønne innsats innenfor næringsutvikling som er i samsvar med ett eller flere av FNs bærekraftsmål. Vinneren er både en kandidat som anerkjennes og hedres for sin innsats, men vedkommende er også et forbilde som Arendal kommune trekker fram til inspirasjon for andre. 

Prisen skal støtte opp om Arendal kommunes næringspolitikk og skal gå til bedrifter, nettverk, foreninger eller enkeltpersoner som ved sin innsats for næringsutvikling i Arendal, kan framstå som et godt eksempel for andre ved å:   

 • Ha gjort en innsats over tid   
 • Ha gjort seg bemerket innenfor et område 
 • Ha gjort tiltak som har gitt betydelige resultater for næringsutvikling  

Virksomheten må være lokalisert i Arendal. Arendal næringspris kan ikke gis kommunale virksomheter, men hederlig omtale kan gis til spesielt gode prosjekter i egen organisasjon.

Disse har fått næringsprisen: 

2020: Gard 

Statutter for Arendal kommunes næringspris:

 1. Næringsprisen er en æresbevisning for særskilt og fremragende innsats for næringsutvikling i Arendal. Prisen skal stimulere til og belønne nytenking og innsats som er i samsvar med ett eller flere av FNs 17 bærekraftsmål.
 2. Prisen består av et diplom og 50 000 kroner. Prisen blir delt ut i et bystyremøte hvert år, etter nærmere avtale med ordføreren. 
 3. Arendal kommunes næringspris skal belønne tiltak eller ideer som fremmer, følger opp eller kompletterer Arendal kommunes næringspolitikk, slik den er nedfelt i den til enhver tid gjeldende kommuneplan og andre vedtak som gjelder næringsutvikling.
 4. Prisen skal gå til bedrifter, nettverk, foreninger eller enkeltpersoner som ved sin innsats for næringsutvikling i Arendal kan framstå som et godt eksempel for andre ved å:
  - Ha gjort en innsats over tid
  - Ha gjort seg bemerket innenfor et område
  - Ha gjort tiltak som har gitt betydelige resultater for næringsutvikling  
 5. Prisen skal belønne tiltak som kan bidra til vekst og utvikling og som oppfyller ett eller flere av FNs bærekraftsmål.  
 6. Virksomheten må være lokalisert i Arendal. Arendal næringspris kan ikke gis kommunale virksomheter, men hederlig omtale kan gis til spesielt gode prosjekter i egen organisasjon. 
 7. Rådmannen skal ved annonsering og på andre måter oppfordre kommunens innbyggere, foreninger og andre til å foreslå kandidater til prisen innen en fastsatt frist.

Vedtatt av Arendal bystyre 01. november 2018 

Kontakt oss

Næringssjef
Kåre Andersen
Tlf.: 37 00 67 62/90 23 87 77

Etablersenteret IKS
Inge Juul-Petersen 
Tlf: 37 00 55 55/91 37 44 77

Næringsrådgiver | Fremtidens kommuner
Erik Bøylestad Nilsen
Tlf: 91544336

Næringsrådgiver
Brit Maria Marcussen
Tlf: 99097314

Næringsrådgiver | TEDxArendal
Mats Winther Maltby
Tlf: 91840732

Landbruk
Morten Foss
Tlf: 37 01 31 41/97 97 73 11

Næringsrådgiver | TEDxArendal
(i svangerskapspermisjon)

Linn Juul-Petersen
Tlf: 41 43 88 73