Næringsprisen - Arendal kommune

Arendals næringspris 2023

Fristen for å nominere kandidater var 18. september. Takk for alle forslag. Vinneren avsløres på bystyremøtet i november. 

Næringsprisen

Hva er målet med prisen?

Formålet med prisen er å stimulere til nytenkning og belønne innsats innenfor næringsutvikling som er i samsvar med ett eller flere av FNs bærekraftmål. 

Vinneren er både en kandidat som anerkjennes og hedres for sin innsats, men vedkommende er også et forbilde som Arendal kommune trekker fram til inspirasjon for andre. 

Kriterier

Prisen skal støtte opp om Arendal kommunes næringspolitikk og skal gå til bedrifter, nettverk, foreninger eller enkeltpersoner som ved sin innsats og ideer for næringsutvikling i Arendal, kan framstå som et godt eksempel for andre ved å:   

 • Ha gjort en innsats over tid   
 • Ha gjort seg bemerket innenfor et område 
 • Ha gjort tiltak som har gitt betydelige resultater for næringsutvikling  

Virksomheten må være lokalisert i Arendal. Arendal næringspris kan ikke gis kommunale virksomheter, men hederlig omtale kan gis til spesielt gode prosjekter i egen organisasjon.

Prisen er på 50 000 kroner og deles ut i bystyret 16. november. 

Nominer din kandidat innen 18. september

Fristen har nå gått ut. 

Tidligere vinnere av næringsprisen

 • 2022: Sharebox
 • 2021: Arendals Fossekompani
 • 2020: Gard 

Statutter for Arendal kommunes næringspris

 1. Næringsprisen er en æresbevisning for særskilt og fremragende innsats for næringsutvikling i Arendal. Prisen skal stimulere til og belønne nytenking og innsats som er i samsvar med ett eller flere av FNs 17 bærekraftsmål.
 2. Prisen består av et diplom og 50 000 kroner. Prisen blir delt ut i et bystyremøte hvert år, etter nærmere avtale med ordføreren. 
 3. Arendal kommunes næringspris skal belønne tiltak eller ideer som fremmer, følger opp eller kompletterer Arendal kommunes næringspolitikk, slik den er nedfelt i den til enhver tid gjeldende kommuneplan og andre vedtak som gjelder næringsutvikling.
 4. Prisen skal gå til bedrifter, nettverk, foreninger eller enkeltpersoner som ved sin innsats for næringsutvikling i Arendal kan framstå som et godt eksempel for andre ved å:
  - Ha gjort en innsats over tid
  - Ha gjort seg bemerket innenfor et område
  - Ha gjort tiltak som har gitt betydelige resultater for næringsutvikling  
 5. Prisen skal belønne tiltak som kan bidra til vekst og utvikling og som oppfyller ett eller flere av FNs bærekraftsmål.  
 6. Virksomheten må være lokalisert i Arendal. Arendal næringspris kan ikke gis kommunale virksomheter, men hederlig omtale kan gis til spesielt gode prosjekter i egen organisasjon. 
 7. Rådmannen skal ved annonsering og på andre måter oppfordre kommunens innbyggere, foreninger og andre til å foreslå kandidater til prisen innen en fastsatt frist.

Vedtatt av Arendal bystyre 1. november 2018 

Kontakt oss

Næringsrådgiver
Nina Hopstock
Mobil: 90 91 42 93

Næringsrådgiver
Brit Maria Marcussen
Mobil: 99 09 73 14