Næringsetablering

Vi ønsker å legge forholdene til rette for at eksisterende bedrifter skal få de beste betingelsene for å videreutvikle seg i vår kommune. Vi vil også bistå enkeltpersoner med å realisere egen virksomhet. Utgangspunktet for vårt arbeid er Regionplan Agder, strategisk næringsplan for Østre Agder og kommunens planer. 

Planer og strategier

Næringslokaler

Arealguiden - oversikt over næringsarealer i Østre Agder. 
Etabler deg i byen - Arendal by

Til deg som vil etablere bedrift i Arendal sentrum

Agderparken øst - attraktive næringsarealer for fremtidens verdiskapere

Etablerersenteret IKS

Har du en god forretningside? Vi tilbyr kurs og veiledning til etablerere i Arendal, Froland, Grimstad, Tvedestrand. Les mer på grunderweb.no
 

Regionalt næringsfond

Arendal kommune forvalter et regionalt næringsfond sammen med Grimstad og Froland kommuner. Fondet finansieres med regionalutviklingsmidler fra fylkeskommunen samt kommunale midler. Du kan søke om 200.000 kr fra fondet. Offentlige tilskudd kan ikke utgjøre mer enn 50% av den totale finansieringen.
Søknader sendes via www.regionalforvaltning.no

Fant du det du lette etter?

Næringsattraktivitet i Arendal kommune

Agderforskning (NORCE) har i 2018 kartlagt 6 ulike områder som har innvirkning på hvor næringsvennlig Arendal kommune oppfattes å være blant byens næringsdrivende. Undersøkelsen skal gjennomføres hvert år, og målet er å kartlegge utviklingen i næringsattraktivitet over tid.
Les rapporten

Kontaktinfo

Næringssjef
Kåre Andersen
Tlf.: 37 00 67 62/902 38 777

Næringsrådgiver
Geir Hammersmark
Tlf: 970 27 798

Etablersenteret IKS
Inge Juul-Petersen 
Tlf: 37 00 55 55/913 74 477

Landbruk
Morten Foss
Tlf: 37 01 31 41/979 77 311