Vann- og avløpsgebyr

Årsgebyr for vann- og avløpsgebyr består av en fast del (abonnementsgebyr) og en variabel del (forbruksgebyr).

Abonnementsgebyr

Alle bolig- og fritidseiendommer betaler et fast abonnementsgebyr. Gebyret skal betales for alle boenheter. For næringseiendommer fastsettes abonnementsgebyret på bakgrunn av forbruket ved eiendommen.

Vann og avløp - abonnement - priser
Abonnement Vann inkl. mva pr. år Avløp inkl. mva pr. år
Bolig kr 1166 kr 2246
Hytte/Fritidsbolig kr 1 749 kr 3369
Forsamlingshus kr 116,50 kr 224,50
Næringsbygg: 0 - 200 m3 kr 2332 kr 4492
Næringsbygg: 201 - 500 m3 kr 4081 kr 7861
Næringsbygg: 501 - 1000 m3 kr 5830 kr 11230
Næringsbygg: 1001 - 2000 m3 kr 8745 kr 16845
Næringsbygg: 2001 - 4000 m3 kr 11660 kr 22460
Næringsbygg: 4001 - 7000 m3 kr 14575 kr 28075
Næringsbygg: 7001 - 10000 m3 kr 16324 kr 31444
Næringsbygg: 10001 - 15000 m3 kr 17490 kr 33690
Næringsbygg: 15001 - 25000 m3 kr 18656 kr 35936
Næringsbygg: 25001 - 50000 m3 kr 19822 kr 38182
Næringsbygg: 50001 - 100000 m3 kr 20988 kr 40428
Næringsbygg: 100001 - 150000 m3 kr 22154 kr 42674
Næringsbygg: over 150001 m3 kr 23320 kr 44920

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret for vann og avløp beregnes ut fra målt forbruk via vannmåler eller ut fra boligens bruksareal. Hvis du har vannmåler vil avregning av forbruket du har hatt bli fakturert i januar. 

Forbruk ved næringseiendommer fastsettes ved bruk av vannmåler.

Vann og avløp - forbruk - priser
Forbruk Pris inkl. mva
Vann kr 12,70 pr. m3
Avløp kr 19,61 pr. m3

Koble til vann og avløp

Tilkobling av eiendommen til offentlig vann og avløp, må på forhånd være godkjent av kommunen.

Vann og avløp - tilkobling - priser
Tilkoblingsgebyr Pris inkl. mva
Tilkobling til kommunal vannledning kr 6 250
Tilkobling til kommunal avløpsledning kr 6 250

Forskrift om vann og avløpsgebyrer

Kontakt oss

Spørsmål om utregning
Eiendomsgebyrer

Din eiendom og oversikt over gebyrer
Logg inn i "Mine eiendommer"