Vann- og avløpsgebyr - Arendal kommune

Vann- og avløpsgebyr

Årsgebyr for vann- og avløp består av en fast del (abonnementsgebyr) og en variabel del (forbruksgebyr).

Abonnementsgebyr

Alle bolig- og fritidseiendommer betaler et fast abonnementsgebyr. Gebyret skal betales for alle boenheter. For næringseiendommer fastsettes abonnementsgebyret på bakgrunn av forbruket ved eiendommen.

Vann og avløp - abonnement - priser
Abonnement Vann inkl. mva pr. år Avløp inkl. mva pr. år
Bolig kr 1 700 kr 2 891
Hytte/Fritidsbolig kr 2 550 kr 4 337
Forsamlingshus kr 170 kr 289
Næringsbygg: 0 - 200 m3 kr 3 400 kr 5 782
Næringsbygg: 201 - 500 m3 kr 5 950 kr 10 118,50
Næringsbygg: 501 - 1000 m3 kr 8 500 kr 14 455
Næringsbygg: 1001 - 2000 m3 kr 12 750 kr 21 682,50
Næringsbygg: 2001 - 4000 m3 kr 17 000 kr 28 910
Næringsbygg: 4001 - 7000 m3 kr 21 250 kr 36 137, 50
Næringsbygg: 7001 - 10000 m3 kr 23 800 kr 40 474
Næringsbygg: 10001 - 15000 m3 kr 25 500 kr 43 365
Næringsbygg: 15001 - 25000 m3 kr 27 200 kr 46 256
Næringsbygg: 25001 - 50000 m3 kr 28 900 kr 49 147
Næringsbygg: 50001 - 100000 m3 kr 30 600 kr 52 038
Næringsbygg: 100001 - 150000 m3 kr 32 300 kr 54 929
Næringsbygg: over 150001 m3 kr 34 000 kr 57 820

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret for vann og avløp beregnes ut fra målt forbruk via vannmåler eller ut fra boligens bruksareal. Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m³. Hvis du har vannmåler vil avregning av forbruket du har hatt bli fakturert i januar. Forbruk ved næringseiendommer fastsettes ved bruk av vannmåler. Les mer om vannmåler.

Beregnet forbruk (m³) beregnes slik

Bruttoareal (BRA,m²) x spesifikt forbruk (m³/m²), der arealet beregnes som bruksareal BRA (m²) etter NS 3940 og spesifikt forbruk er satt til 1,25 m³/m². 

Vann og avløp - forbruk - priser
Forbruk Pris inkl. mva
Vann kr 18,59 pr. m3
Avløp kr 24, 88 pr. m3

Koble til vann og avløp

Tilkobling av eiendommen til offentlig vann og avløp, må være forhåndsgodkjent av kommunen.

Vann og avløp - tilkobling - priser
Tilkoblingsgebyr Pris inkl. mva
Tilkobling til kommunal vannledning kr 6 250
Tilkobling til kommunal avløpsledning kr 6 250

Forskrift om vann og avløpsgebyrer

Kontakt oss

Spørsmål om utregning
Eiendomsgebyrer