Vann- og avløpsgebyr

Årsgebyr for vann- og avløp består av en fast del (abonnementsgebyr) og en variabel del (forbruksgebyr).

Abonnementsgebyr

Alle bolig- og fritidseiendommer betaler et fast abonnementsgebyr. Gebyret skal betales for alle boenheter. For næringseiendommer fastsettes abonnementsgebyret på bakgrunn av forbruket ved eiendommen.

Vann og avløp - abonnement - priser
Abonnement Vann inkl. mva pr. år Avløp inkl. mva pr. år
Bolig kr 1 156 kr 2 375
Hytte/Fritidsbolig kr 1 734 kr 3 563
Forsamlingshus kr 116 kr 238
Næringsbygg: 0 - 200 m3 kr 2 312 kr 4 750
Næringsbygg: 201 - 500 m3 kr 4 046 kr 8 312,50
Næringsbygg: 501 - 1000 m3 kr 5 780 kr 11 875
Næringsbygg: 1001 - 2000 m3 kr 8 670 kr 17 812,50
Næringsbygg: 2001 - 4000 m3 kr 11 560 kr 23 750
Næringsbygg: 4001 - 7000 m3 kr 14 450 kr 29 687,50
Næringsbygg: 7001 - 10000 m3 kr 16 184 kr 33 250
Næringsbygg: 10001 - 15000 m3 kr 17 340 kr 35 625
Næringsbygg: 15001 - 25000 m3 kr 18 496 kr 38 000
Næringsbygg: 25001 - 50000 m3 kr 19652 kr 40 375
Næringsbygg: 50001 - 100000 m3 kr 20 808 kr 42 750
Næringsbygg: 100001 - 150000 m3 kr 21 964 kr 45 125
Næringsbygg: over 150001 m3 kr 23 120 kr 47 500

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret for vann og avløp beregnes ut fra målt forbruk via vannmåler eller ut fra boligens bruksareal. Hvis du har vannmåler vil avregning av forbruket du har hatt bli fakturert i januar. 

Forbruk ved næringseiendommer fastsettes ved bruk av vannmåler.

Vann og avløp - forbruk - priser
Forbruk Pris inkl. mva
Vann kr 12,60 pr. m3
Avløp kr 20,50 pr. m3

Koble til vann og avløp

Tilkobling av eiendommen til offentlig vann og avløp, må på forhånd være godkjent av kommunen.

Vann og avløp - tilkobling - priser
Tilkoblingsgebyr Pris inkl. mva
Tilkobling til kommunal vannledning kr 6 250
Tilkobling til kommunal avløpsledning kr 6 250

Forskrift om vann og avløpsgebyrer

Kontakt oss

Spørsmål om utregning
Eiendomsgebyrer