Vann- og avløpsgebyr

Årsgebyr for vann- og avløp består av en fast del (abonnementsgebyr) og en variabel del (forbruksgebyr).

Abonnementsgebyr

Alle bolig- og fritidseiendommer betaler et fast abonnementsgebyr. Gebyret skal betales for alle boenheter. For næringseiendommer fastsettes abonnementsgebyret på bakgrunn av forbruket ved eiendommen.

Vann og avløp - abonnement - priser
Abonnement Vann inkl. mva pr. år Avløp inkl. mva pr. år
Bolig kr 1 140 kr 2 435
Hytte/Fritidsbolig kr 1 710 kr 3 653
Forsamlingshus kr 114 kr 244
Næringsbygg: 0 - 200 m3 kr 2 280 kr 4 870
Næringsbygg: 201 - 500 m3 kr 3 990 kr 8 522,50
Næringsbygg: 501 - 1000 m3 kr 5 700 kr 12 175
Næringsbygg: 1001 - 2000 m3 kr 8 550 kr 18 262,50
Næringsbygg: 2001 - 4000 m3 kr 11 400 kr 24 350
Næringsbygg: 4001 - 7000 m3 kr 14 250 kr 30 437,50
Næringsbygg: 7001 - 10000 m3 kr 15 960 kr 34 090
Næringsbygg: 10001 - 15000 m3 kr 17 100 kr 36 525
Næringsbygg: 15001 - 25000 m3 kr 18 240 kr 38 960
Næringsbygg: 25001 - 50000 m3 kr 19 380 kr 41 395
Næringsbygg: 50001 - 100000 m3 kr 20 520 kr 43 830
Næringsbygg: 100001 - 150000 m3 kr 21 660 kr 46 265
Næringsbygg: over 150001 m3 kr 22 800 kr 48 700

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret for vann og avløp beregnes ut fra målt forbruk via vannmåler eller ut fra boligens bruksareal. Hvis du har vannmåler vil avregning av forbruket du har hatt bli fakturert i januar. 

Forbruk ved næringseiendommer fastsettes ved bruk av vannmåler.

Vann og avløp - forbruk - priser
Forbruk Pris inkl. mva
Vann kr 12,71 pr. m3
Avløp kr 20, 84 pr. m3

Koble til vann og avløp

Tilkobling av eiendommen til offentlig vann og avløp, må på forhånd være godkjent av kommunen.

Vann og avløp - tilkobling - priser
Tilkoblingsgebyr Pris inkl. mva
Tilkobling til kommunal vannledning kr 6 250
Tilkobling til kommunal avløpsledning kr 6 250

Forskrift om vann og avløpsgebyrer

Kontakt oss

Spørsmål om utregning
Eiendomsgebyrer