Vann- og avløpsgebyr

Årsgebyr for vann- og avløpsgebyr består av en fast del (abonnementsgebyr) og en variabel del (forbruksgebyr).

Abonnementsgebyr

Alle bolig- og fritidseiendommer betaler et fast abonnementsgebyr. Gebyret skal betales for alle boenheter. For næringseiendommer fastsettes abonnementsgebyret på bakgrunn av forbruket ved eiendommen.

Vann og avløp - abonnement - priser
Abonnement Vann inkl. mva pr. år Avløp inkl. mva pr. år
Bolig kr 1195 kr 2078
Hytte/Fritidsbolig kr 1 793 kr 3117
Forsamlingshus kr 119,50 kr 208
Næringsbygg: 0 - 200 m3 kr 2390 kr 4156
Næringsbygg: 201 - 500 m3 kr 4182,50 kr 7273
Næringsbygg: 501 - 1000 m3 kr 5975 kr 10390
Næringsbygg: 1001 - 2000 m3 kr 8962,50 kr 15585
Næringsbygg: 2001 - 4000 m3 kr 11950 kr 20780
Næringsbygg: 4001 - 7000 m3 kr 14937,50 kr 25975
Næringsbygg: 7001 - 10000 m3 kr 16730 kr 29092
Næringsbygg: 10001 - 15000 m3 kr 17925 kr 31170
Næringsbygg: 15001 - 25000 m3 kr 19120 kr 33248
Næringsbygg: 25001 - 50000 m3 kr 20315 kr 35326
Næringsbygg: 50001 - 100000 m3 kr 21510 kr 37404
Næringsbygg: 100001 - 150000 m3 kr 22705 kr 39482
Næringsbygg: over 150001 m3 kr 23900 kr 41560

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret for vann og avløp beregnes ut fra målt forbruk via vannmåler eller ut fra boligens bruksareal. Hvis du har vannmåler vil avregning av forbruket du har hatt bli fakturert i januar. 

Forbruk ved næringseiendommer fastsettes ved bruk av vannmåler.

Vann og avløp - forbruk - priser
Forbruk Pris inkl. mva
Vann kr 11,60 pr. m3
Avløp kr 19,30 pr. m3

Koble til vann og avløp

Tilkobling av eiendommen til offentlig vann og avløp, må på forhånd være godkjent av kommunen.

Vann og avløp - tilkobling - priser
Tilkoblingsgebyr Pris inkl. mva
Tilkobling til kommunal vannledning kr 6 250
Tilkobling til kommunal avløpsledning kr 6 250

Forskrift om vann og avløpsgebyrer

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Spørsmål om utregning
Eiendomsgebyrer

Din eiendom og oversikt over gebyrer
Logg inn i "Mine eiendommer"