Slamgebyr

Alle eiendommer med separat avløpsløsning er den del av den kommunale slamtømmeordningen. 

Hva koster det?

Grunngebyr slam

Kommunen tar utgangspunkt i et grunngebyr ved fastsettelse av slamgebyr for den enkelte abonnent. Størrelsen på slamgebyret avhenger av tømmefrekvens og volum på anlegget. 

Slamgebyret faktureres hvert år. Gebyret faktureres over tolv terminer og fordeles likt på hver termin. 

Renovasjon - slam - grunngebyr
Abonnement Pris
Grunngebyr slam kr 1 700
Renovasjon - slam - tilsynsgebyr
Gebyr Pris
Tilsynsgebyr kr 500 pr. år
Renovasjon - slam - tjeneste
Tjeneste Pris inkl. moms
Ekstratømming (bestilt), min. 4m3 kr 3 400
Ekstratømming (bestilt), inntil 6 m3 kr 5 100
Ekstratømming (bestilt), inntil 8m3 kr 6 800
Ekstratømming (bestilt), inntil 10m3 kr 8 500
Renovasjon - slam - tilleggsgebyrer
Tilleggsgebyrer Pris inkl. moms
Ikke klargjort etter varsel kr 850
Klargjøring etter avtale kr 850
Transportgebyr bil kr 850
Tilkalling helg/kveld m/bil kr 2 550
Tilleggsgebyr for tømming m/båt kr 3400
Transportgebyr tømming m/båt kr 3 400
Tilkalling helg/kveld m/båt kr 5 100
Tilfeldig slangeutlegg 30m - 49m kr 340
Tilfeldig slangeutlegg 50m - 69m kr 680
Tilfeldig slangeutlegg 70m - 89m kr 1 020
Tilfeldig slangeutlegg 90m - 109m kr 1 360
Tilfeldig slangeutlegg 110m - 129m kr 1 700
Tilfeldig slangeutlegg 130m - 150m kr 2 040
Tilfeldig slangeutlegg over 150m kr 2 550

Kontakt oss

Spørsmål om utregning
Eiendomsgebyrer