Slamgebyr - Arendal kommune

Slamgebyr

Alle eiendommer med separat avløpsløsning er den del av den kommunale slamtømmeordningen. 

Hva koster det?

Grunngebyr slam

Kommunen tar utgangspunkt i et grunngebyr ved fastsettelse av slamgebyr for den enkelte abonnent. Størrelsen på slamgebyret avhenger av tømmefrekvens og volum på anlegget. 

Slamgebyret faktureres hvert år. Gebyret faktureres over tolv terminer og fordeles likt på hver termin. 

Renovasjon - slam - grunngebyr
Abonnement Pris
Grunngebyr slam kr 1 360
Renovasjon - slam - tilsynsgebyr
Gebyr Pris
Tilsynsgebyr kr 600 pr. år
Renovasjon - slam - tjeneste
Tjeneste Pris inkl. moms
Ekstratømming (bestilt), min. 4m3 kr 2 720
Ekstratømming (bestilt), inntil 6 m3 kr 4 080
Ekstratømming (bestilt), inntil 8m3 kr 5 440
Ekstratømming (bestilt), inntil 10m3 kr 6 800
Renovasjon - slam - tilleggsgebyrer
Tilleggsgebyrer Pris inkl. moms
Ikke klargjort etter varsel kr 680
Klargjøring etter avtale kr 680
Transportgebyr kr 680
Tilkalling utenom arbeidstid kr 2 040
Slangeutlegg 31m - 49m kr 272
Slangeutlegg 50m - 70m kr 544
Ekstra bil kr 2 040

Kontakt oss

Spørsmål om utregning
Eiendomsgebyrer