Slamgebyr

Alle eiendommer med separat avløpsløsning er den del av den kommunale slamtømmeordningen. 

Hva koster det?

Grunngebyr slam

Kommunen tar utgangspunkt i et grunngebyr ved fastsettelse av slamgebyr for den enkelte abonnent. Størrelsen på slamgebyret avhenger av tømmefrekvens og volum på anlegget. 

Slamgebyret faktureres hvert år. Gebyret faktureres over tolv terminer og fordeles likt på hver termin. 

Renovasjon - slam - grunngebyr
Abonnement Pris
Grunngebyr slam kr 2 065
Renovasjon - slam - tilsynsgebyr
Gebyr Pris
Tilsynsgebyr kr 500
Renovasjon - slam - tjeneste
Tjeneste Pris inkl. moms
Ekstratømming (bestilt), min. 4m3 kr 4 130
Ekstratømming (bestilt), inntil 6 m3 kr 6 195
Ekstratømming (bestilt), inntil 8m3 kr 8 260
Ekstratømming (bestilt), inntil 10m3 kr 10 325
Renovasjon - slam - tilleggsgebyrer
Tilleggsgebyrer Pris inkl. moms
Ikke klargjort etter varsel kr 1032,50
Klargjøring etter avtale kr 1032,50
Transportgebyr bil kr 1032,50
Tilkalling helg/kveld m/bil kr 3097,50
Tilleggsgebyr for tømming m/båt kr 4130
Transportgebyr tømming m/båt kr 4130
Tilkalling helg/kveld m/båt kr 6195
Tilfeldig slangeutlegg 30m - 49m kr 413
Tilfeldig slangeutlegg 50m - 69m kr 826
Tilfeldig slangeutlegg 70m - 89m kr 1239
Tilfeldig slangeutlegg 90m - 109m kr 1652
Tilfeldig slangeutlegg 110m - 129m kr 2065
Tilfeldig slangeutlegg 130m - 150m kr 2478
Tilfeldig slangeutlegg over 150m kr 3097,50

Kontakt oss

Spørsmål om utregning
Eiendomsgebyrer