Renovasjonsgebyrer og priser

Årsgebyr

Årsgebyret er summen av en fast del (abonnementsgebyr) og en variabel del (restavfallsgebyr - avhenger av størrelse/antall dunker). 

Abonnementsgebyret gjelder pr. husholdning (boenhet) og inkluderer papir/papp, plast, glass/metall og matavfall. Du kan endre antall/størrelse på dunkene for disse avfallstypene uten ekstra kostnad. 

Hva koster det?

Renovasjon - priser
Gebyr Pris pr. år
Abonnementsgebyr (fast del) kr 1 260
Restavfallsgebyr for 140 liter* kr 2 940
Restavfallsgebyr for 240 liter* kr 5 040
Restavfallsgebyr for 660 liter* kr 13 860
Fradrag for hjemmekompostering 20% av årsgebyret
Hentetillegg** 20% av årsgebyret
Miniabonnement kr 2 730 (Betaler abonnementsgebyr pluss et halvt restavfallsgebyr for en restavfallsdunk på 140 liter.)
Hytte/fritidsbolig kr 2 520 (Betaler 60% av årsgebyret)

* Kr 21 pr. liter pr. år 
** Hvis avfallsdunkene står mer enn 5 m fra der renovasjonsbilen stopper 

Hvordan beregner vi gebyret?

Hvis du har endret abonnementet ditt, betaler du for det nye abonnement fra første hele måned etter du har meldt inn endringen.

Tabellen viser hvordan vi beregner gebyrene for de ulike typene abonnementer. 
Renovasjon - type abonnement
Type abonnement Betaling
Standard abonnement Betaler abonnementsgebyr og restavfallsgebyr. Restavfallsgebyret øker med størrelsen på restavfallsdunken.
Delt abonnement Betaler abonnementsgebyr og sin del av abonnementets restavfallsgebyr. Restavfallsgebyret øker med størrelse og antall på restavfallsdunken(e).
Miniabonnement Betaler abonnementsgebyr pluss et halvt restavfallsgebyr for en restavfallsdunk på 140 liter.
Nedgravd container Betaler abonnementsgebyr pluss restavfallsgebyr tilsvarende en 140 liter restavfallsdunk.
Fritidsabonnement Betaler 60% av årsgebyret. Restavfallsgebyret øker med størrelsen på restavfallsdunken.

 

Slik betaler du

Les om betaling av eiendomsgebyrer

Søk om fritak

I noen tilfeller er det mulig å få fritak. Søk om fritak fra renovasjonsabonnementet.

Lover og regler

Forskrift om husholdningsavfall, Arendal kommune

Kontakt oss

Spørsmål om utregning
Eiendomsgebyrer