Gebyr for boligtilsyn og feiing - Arendal kommune

Gebyr for boligtilsyn og feiing

Gebyr for boligtilsyn og feiing inngår i de kommunale gebyrene. Feiing og branntilsyn utføres etter behov.

Hva koster det?

Feiing - gebyr - priser - Arendal
Kommune Pris pr. år/pipeløp*
Arendal kr 350

*En skorstein/pipe kan ha flere pipeløp.

Søk om fritak

Du kan søke feiertjenesten om fritak hvis fyringsanlegget er koplet fra pipe/skorstein og pipeløpet er murt igjen. 

Kontakt oss

Spørsmål om utregning
Eiendomsgebyrer