Jeg har fått purring - Arendal kommune

Jeg har fått purring

Når kommunen ikke har mottatt betaling innen forfallsdato, vil du få en purring.

Hva må jeg gjøre?

Hvis du har spørsmål om purringen kan du ta kontakt med oss.

Spør oss

Agder kommunale innfordring hjelper blant annet med:

  • Råd om betaling
  • Hjelp med nedbetaling
  • Veiledning i saker

Vi kan ikke hjelpe med informasjon om fakturagrunnlaget. Da må du ta kontakt med den enkelte avdeling, f.eks. SFO, kommunale eiendomsgebyrer.

Kontakt oss

Agder kommunale innfordring
Tlf: 37 01 30 55
aki@arendal.kommune.no

Åpningstider

Man-fre: 09:00 - 15:00