Endringer og oppsigelse - faktura - Arendal kommune

Endringer og oppsigelse - faktura

Si opp en tjeneste

Det er forskjellige regler for oppsigelsestid når det gjelder kommunale tjenester. Ta kontakt med de som er ansvarlig for tjenesten.

Dette gjelder ikke eiendomsgebyrer. Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom har du ansvaret for å betale de kommunale avgiftene.

Skjema - endre fakturamottaker - eiendomsgebyrer

Kontakt oss

Servicesenteret
Sentralbord: 37 01 30 00
E-post servicesenteret