Leie utendørs idrettsanlegg

Anlegg som kan leies

  • Arendal idrettspark (kunstgress)
  • Bjønnes stadion (gress og kunstgress)
  • Lunderød stadion (gress)
  • Moltemyr kunstgress
  • Stuenes stadion (kunstgress)

Hva koster det?

Idrettslag, bedriftsidrettslag og andre lag og foreninger skal ikke betale for leie til kamper og arrangementer. Private, næringsdrivende og andre må betale.

Leie - idrettshaller og anlegg - priser
Leie Pris pr. time Pris pr. døgn
Gymsaler o.l. inntil 300 kvm kr 220 kr 3300
Idrettshaller/utendørsanlegg 300 kvm kr 280 kr 4100

Slik søker du

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å leie. 

Kontaktinfo

Alle idrettsanlegg unntatt Moltemyr kunstgressbane
Marit Vigeland
Tlf: 37 01 33 74
utleie@arendal.kommune.no

Moltemyr kunstgressbane
Harald Bakken
Tlf: 476 34 544