Leie svømmehall og basseng

Basseng til leie:

  • Asdal (12,5 m)
  • Birkenlund (12,5 m)
  • Flosta (12,5 m)
  • Moltemyr (12,5 m)

Merk at disse bassengene ikke har vanlig publikumsåpent, men leies ut til lag, foreninger, trimgrupper m.m. for et skoleår av gangen. 

Bjorbekktunet varmtvannsbasseng

Varmtvannsbassenget på Bjorbekktunet leies ut til grupper og institusjoner.

Slik søker du
Søknadsfrist for våresemesteret: 15. november
Søknadsfrist for høstsemesteret: 15. mai

Søknadsskjema for leie av Bjorbekktunet (PDF, 212 kB)

Hva koster det?

Basseng Bjorbekktunet - priser
Brukere Pris
Grupper- pr. gang kr 427
Andre - pr. person kr 90
Ansatte - pr. person kr 40

Stinta svømmehall

25 m - kun sesongleie. Har i tillegg egne publikumstider.

Hva koster det?

Idrettslag, bedriftsidrettslag og andre lag og foreninger skal ikke betale for leie. Private, næringsdrivende og andre må betale.

Leie - basseng - priser
Anlegg Pris pr. time Pris pr. døgn
Svømmebasseng 12,5 m kr 280 kr 4100
Svømmebasseng 25 m kr 340 kr 5000

Slik søker du

Skjema - sesongleie av lokaler og anlegg

Booking - leie av og til

Søknadsfrist

Søknad om sesongleie: 1. mai.
Søknad om sporadisk leie behandles fortløpende.

Regler for bruk

For at det skal være hyggelig for alle å bruke anlegget skal leietaker etter bruk:

  • spyle dusjene
  • fjerne hår fra slukene
  • svabre vann vekk fra gulvene 
  • fjerne søppel i garderoben

Hvis reglene ikke følges vil garderoden bli rengjort for leietakers regning.

Kontakt oss

Stinta svømmehall
Marit Vigeland
Tlf: 37 01 33 74

Bjorbekk varmtvannsbasseng
Kari Auestad Vikingsdal
Tlf. 94 52 31 21

Andre bassenger
Marianne C. F. Ljøstad
Tlf: 94 50 83 83