Leie svømmehall og basseng

Basseng til leie:

  • Asdal (12,5 m)
  • Birkenlund (12,5 m)
  • Flosta (12,5 m)
  • Moltemyr (12,5 m)

Merk at disse bassengene ikke har vanlig publikumsåpent, men leies ut til lag, foreninger, trimgrupper m.m. for et skoleår av gangen. 

Bjorbekktunet varmtvannsbasseng

Varmtvannsbassenget på Bjorbekktunet leies ut til grupper og institusjoner.

Slik søker du
Søknadsfrist for våresemesteret: 15. november
Søknadsfrist for høstsemesteret: 15. mai

Søknadsskjema for leie av Bjorbekktunet (PDF, 212 kB)

Hva koster det?

Basseng Bjorbekktunet - priser
Brukere Pris
Grupper - pr. gang kr 440
Andre - pr. person kr 93
Ansatte - pr. person kr 45

Stinta svømmehall

25 m - kun sesongleie. Har i tillegg egne publikumstider.

Hva koster det?

Idrettslag, bedriftsidrettslag og andre lag og foreninger skal ikke betale for leie. Private, næringsdrivende og andre må betale.

Leie - basseng - priser
Anlegg Pris pr. time
Svømmebasseng 12,5 m kr 290
Svømmebasseng 25 m kr 350

Slik søker du

Skjema - sesongleie av lokaler og anlegg

Booking - leie av og til

Søknadsfrist

Søknad om sesongleie: 1. mai.
Søknad om sporadisk leie behandles fortløpende.

Regler for bruk

For at det skal være hyggelig for alle å bruke anlegget skal leietaker etter bruk:

  • spyle dusjene
  • fjerne hår fra slukene
  • svabre vann vekk fra gulvene 
  • fjerne søppel i garderoben

Hvis reglene ikke følges vil garderoben bli rengjort på leietakers regning.

Kontakt oss

Stinta svømmehall
Marit Vigeland
Tlf: 37 01 33 74

Bjorbekk varmtvannsbasseng
Susanne Storbråten
Tel: 37 01 38 60
Mob: 95 05 39 35

Andre bassenger
Marianne C. F. Ljøstad
Tlf: 94 50 83 83