Leie svømmehall og basseng

Basseng til leie:

  • Asdal (12,5 m)
  • Birkenlund (12,5 m)
  • Flosta (12,5 m)
  • Moltemyr (12,5 m)

Merk at disse bassengene ikke har vanlig publikumsåpent, men leies ut til lag, foreninger, trimgrupper m.m. for et skoleår av gangen. 

Bjorbekktunet varmtvannsbasseng

Varmtvannsbassenget på Bjorbekktunet leies ut til grupper og institusjoner.

Slik søker du
Søknadsfrist for våresemesteret: 15. november
Søknadsfrist for høstsemesteret: 15. mai

Søknadsskjema for leie av Bjorbekktunet (PDF, 212 kB)

Hva koster det?

Brukere Pris
Grupper- pr. gang kr 407
Andre - pr. person kr 78
Ansatte - pr. person kr 58

Stinta svømmehall

25 m - kun sesongleie. Har i tillegg egne publikumstider.

Hva koster det?

Idrettslag, bedriftsidrettslag og andre lag og foreninger skal ikke betale for leie. Private, næringsdrivende og andre må betale.

Anlegg Pris pr. time Pris pr. døgn
Svømmebasseng 12,5 m kr 265 kr 3975
Svømmebasseng 25 m kr 320 kr 4800

Slik søker du

Søknad om leie av lokaler og anlegg (sesong)
Søke om sporadisk leie

Søknadsfrist

Søknad om sesongleie: 1. mai.
Søknad om sporadisk leie behandles fortløpende.

Regler for bruk

For at det skal være hyggelig for alle å bruke anlegget skal leietaker etter bruk:

  • spyle dusjene
  • fjerne hår fra slukene
  • svabre vann vekk fra gulvene 
  • fjerne søppel i garderoben

Hvis reglene ikke følges vil garderoden bli rengjort for leietakers regning.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Stinta svømmehall
Torhild Sandvik
Tlf: 489 95 192

Leie basseng
Marit Vigeland
Tlf: 37 01 33 74

Bjorbekk varmtvannsbasseng
Kari Auestad Vikingsdal
Tlf. 945 23 121