Leie idrettshaller

Idrettshaller til leie

  • SØR amfi
  • Birkenlundhallen
  • Hisøyhallen
  • Nedeneshallen
  • Stintahallen
  • Stueneshallen
  • Tromøyhallen

Hva koster det?

Idrettslag, bedriftsidrettslag og andre lag og foreninger skal ikke betale for leie til kamper og arrangementer. Private, næringsdrivende og andre må betale.

Leiepriser gymsaler og idrettshaller

Leie - idrettshaller og anlegg - priser
Leie Pris pr. time Pris pr. døgn
Gymsaler o.l. inntil 300 kvm kr 220 kr 3300
Idrettshaller/utendørsanlegg 300 kvm kr 280 kr 4100

Leiepriser Arendal idrettspark og Sparebanken Sør Amfi

Leie - idrettshaller og anlegg - priser
Leie Pris pr. time Pris pr. døgn
Gymsaler o.l. inntil 300 kvm kr 220 kr 3300
Idrettshaller/utendørsanlegg 300 kvm kr 280 kr 4100
Leie - Arendal idrettspark - priser
Leie Pris
Flerbrukshallen - begge baner kr 1 700/time
Flerbrukshallen - Bane 1 kr 900/time
Del A kr 280/time
Del B kr 280/time
Del D kr 280/time
Flerbrukshallen- Bane 2 kr 900/time
Del A kr 280/time
Del B kr 280/time
Del C kr 280/time
Oppvarmingsflata kr 550/time
Turnhallen u/utstyr kr 1 700/time
Tennishallen kr 2 300/time
Bane 1 kr 280/time
Bane 2 kr 280/time
Bane 3 kr 280/time
Bane 4 kr 280/time

Slik søker du

Skjema - sesongleie av lokaler og anlegg

Booking - leie av og til

Søknadsfrist

Søknad om sesongleie: 1. mai.
Bookinger behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

Vi fordeler leietider ca. 15. juni. Vi bruker en fast leiekontrakt. Alle som leier skal følge reglement for bruk av kommunale bygg.

Nøkler kvitteres ut av vaktmester på det enkelte bygg.

Reglement

Reglement for utleie av kommunale bygg og anlegg

Kontakt oss

Alle idrettsanlegg unntatt Moltemyr kunstgressbane
Marit Vigeland
Tlf: 37 01 33 74
utleie@arendal.kommune.no

Moltemyr kunstgressbane
Harald Bakken
Tlf: 47 63 45 44