Leie idrettshaller

Idrettshaller til leie

  • SØR amfi
  • Birkenlundhallen
  • Hisøyhallen
  • Nedeneshallen
  • Stintahallen
  • Stueneshallen
  • Tromøyhallen

Hva koster det?

Idrettslag, bedriftsidrettslag og andre lag og foreninger skal ikke betale for leie til kamper og arrangementer. Private, næringsdrivende og andre må betale.

Leiepriser gymsaler og idrettshaller

Leie - idrettshaller og anlegg - priser
Leie Pris pr. time
Gymsaler o.l. inntil 300 kvm kr 230
Idrettshaller/utendørsanlegg 300 kvm kr 290

Leiepriser Arendal idrettspark og Sparebanken Sør Amfi

Leie - idrettshaller og anlegg - priser
Leie Pris pr. time
Gymsaler o.l. inntil 300 kvm kr 230
Idrettshaller/utendørsanlegg 300 kvm kr 290
Leie - Arendal idrettspark - priser
Leie Pris pr. time
Flerbrukshallen - begge baner kr 1 800
Flerbrukshallen - Bane 1 kr 950
Del A kr 290
Del B kr 290
Del D kr 290
Flerbrukshallen- Bane 2 kr 950
Del A kr 290
Del B kr 290
Del C kr 290
Oppvarmingsflata kr 570
Turnhallen u/utstyr kr 1 800
Tennishallen kr 2 400
Bane 1 kr 290
Bane 2 kr 290
Bane 3 kr 290
Bane 4 kr 290

Slik søker du

Skjema - sesongleie av lokaler og anlegg

Booking - leie av og til

Søknadsfrist

Søknad om sesongleie: 1. mai.
Bookinger behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

Vi fordeler leietider ca. 15. juni. Vi bruker en fast leiekontrakt. Alle som leier skal følge reglement for bruk av kommunale bygg.

Nøkler kvitteres ut av vaktmester på det enkelte bygg.

Reglement

Reglement for utleie av kommunale bygg og anlegg

Kontakt oss

Alle idrettsanlegg unntatt Moltemyr kunstgressbane
Marit Vigeland
Tlf: 37 01 33 74
utleie@arendal.kommune.no

Moltemyr kunstgressbane
Harald Bakken
Tlf: 47 63 45 44