Leie gymsaler og skolelokaler

Gymsaler til leie

Asdal, Birkenlund, Eydehavn, Flosta, Hisøy, Nesheim, Roligheden, Rykene, Sandnes, Strømmen og  Stuenes.

Skolelokaler til leie

Asdal, Birkenlund, Eydehavn, Flosta, Hisøy, Nedenes, Nesheim, Roligheden, Rykene, Sandnes, Stinta, Strømmen og Stuenes.

Hva koster det?

Idrettslag, bedriftsidrettslag og andre lag og foreninger skal ikke betale for leie til kamper og arrangementer. Private, næringsdrivende og andre må betale.

Leie - idrettshaller og anlegg - priser
Leie Pris pr. time
Gymsaler o.l. inntil 300 kvm kr 230
Idrettshaller/utendørsanlegg 300 kvm kr 290

Slik søker du

Skjema - sesongleie av lokaler og anlegg

Booking - leie av og til

Søknadsfrist

Søknad om sesongleie: 1. mai.
Bookinger behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

Vi fordeler leietider ca. 15. juni. Vi bruker en fast leiekontrakt. Alle som leier skal følge reglement for bruk av kommunale bygg. Nøkler kvitteres ut av vaktmester på det enkelte bygg.

Reglement

Reglement for utleie av kommunale bygg og anlegg