Velkommen som arrangør i Arendal

Denne siden er et utkast - vi jobber på spreng :)
Du finner det som gjelder på vår side om leie av sentrumsområder

Leie av offentlige utendørs byrom i Arendal

Vi har laget denne guiden for at dere som arrangører skal få god informasjon og en oversikt over hva dere må være oppmerksom på som arrangører. 

Større arrangement

Hva er et større arrangement?

Kort tekst og noen eksempler (Ole Johan)

Byrom til leie

Arendal kommune leier ut

Teaterplassen
Kanalplassen
Indre Pollen
Langbrygga

Ferjekaja Tyholmen/FN-plassen
Poppes plass
Barbu park

Kløckers plass/Jaktekaia
Sam Eydes plass
Kolbjørnsvik

Informasjon om byrom til leie i Arendal finner du på bookup.no

Matservering og skjenking

Hvis dere ønsker å skjenke alkohol under arrangementet, må dere søke om skjenkebevilling. I noen tilfeller må søknad om matservering sendes til Mattilsynet. 
Les mer om matservering og skjenking

Risiko og sikkerhetsplanlegging

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gav i 2017 ut en ”Veileder for sikkerhet ved store arrangementer” 

Kapittel 2: Risiko og sikkerhetsplanlegging

Her gis en innføring i hvordan man som arrangør kan bygge seg opp en forståelse av hvilke risikoer arrangementet står overfor. Gjennom en grundig risikovurderingsprosess tilrettelegger man for konstruktiv og målrettet sikkerhetsplanlegging – gjerne i
form av en sikkerhetsplan. I tillegg gir kapitlet en innføring i hvordan man realiserer planer og i praksis sørger for et trygt og sikkert arrangement.

Kapittel 4: Organisering av sikkerhetsfunksjon

Ansvaret for sikkerheten beskriver hvordan en arrangementsorganisasjon på en god måte kan ivareta arrangementets sikkerhetsfunksjon, både ved hjelp av intern og ekstern organisering og ressurser. En velstrukturert organisasjon tydeliggjør ansvarsområdene og forenkler
beslutningsprosessene, som i neste omgang effektiviserer gjennomføringen av arrangementet. 

Kapittel 19: Sikkerhetsarbeidet under pågående arrangementer

Kapittelet fokuserer på overgangen fra planlegging til gjennomføring. Hvilke sikkerhetsmessige utfordringer kan en møte i de ulike fasene av
arrangementet, og hvilke sikkerhetsoppgaver er typiske i de forskjellige fasene?

Kapittel 20: Beredskap for alvorlige hendelser

Kapittelet handler om hvordan et arrangement bør planlegges for å kunne håndtere alvorlige hendelser som kan inntreffe. Beredskap innebærer å være forberedt på at en alvorlig hendelse kan inntreffe, å vite hva som skal gjøres og vite hvem som skal gjøre hva, samt
være forberedt på å kunne handle raskt og treffe gode beslutninger umiddelbart etter hendelsen. 

Melding til brannvesenet

Alle arrangementer skal meldes til Østre Agder brannvesen. Meld arrangement til brannvesenet.

Melding til politiet

Den som vil arrangere folketog, friluftsmøte, sportsstevne eller lignende på offentlig sted, skal på forhånd gi politiet melding om dette. Dette gjelder også fremføring av sang eller musikk på offentlig sted, oppvisning eller bruk av høyttaler. Arrangørene har selv ansvar for å melde dette til politiet.

Hva koster det?

 

Leie sentrumsområder - priser
Sted Middels areal u/500 m2 Stort areal o/500 m2 Lokalt næringsliv - minimum Kommersielle aktører - minimum Lag, foreninger, ikke kommersielle aktører
Poppes plass, Jaktekaia, Teaterplassen, Ferjekaia x 1 000 kr 5 000 kr Gratis
Kanalplassen, Indre Pollen, Sam Eydes plass, Kolbjørnsvik x 2 000 kr 10 000 Gratis
Slik søker du
  1. Book stedet du ønsker å bruke via  bookup.no
  2. Send inn søknadsskjema for større arrangementer
    Lenke til søknadsskjema (kommer)

Behandling av søknaden

Store aktører vil bli innkalt til befaring i byområdene. Arrangementskontoret, politi, brann, parkering, kommunalteknikk og parkavdelingen deltar på befaringen. 

Kopi av svar på søknaden sendes til avdeling for kommunalteknikk og geodata, renovasjon, park/idrett, politiet, Østre Agder brannvesen, Arendal havn, næringsdrivende m.fl.

 

Mindre arrangement og stands

Slik søker du

Book stedet du ønsker å bruke via  bookup.no

Vi behandler søknader om mindre og enkle arrangement fortløpende. Du får svar i løpet av få dager. 

Hva koster det?

 

Leie sentrumsområder - priser
Sted Middels areal u/500 m2 Stort areal o/500 m2 Lokalt næringsliv - minimum Kommersielle aktører - minimum Lag, foreninger, ikke kommersielle aktører
Poppes plass, Jaktekaia, Teaterplassen, Ferjekaia x 1 000 kr 5 000 kr Gratis
Kanalplassen, Indre Pollen, Sam Eydes plass, Kolbjørnsvik x 2 000 kr 10 000 Gratis
Kontakt oss

 

Kommersiell utleie/arrangement

Kontakt Arendal by

Kommersiell virksomhet blir ofte plassert på Torvet eller i gågatene. Ved store arrangement kan det også gis tillatelse til å bruke øvrige byrom. Kommersielle aktører må ta kontakt med Arendal By for leie.

Kontakt

Arendal By AS

post@arendal-by.no
www.arendal-by.no

 

Kontakt oss

Ole Johan Lillegaard
Tlf: 90 50 76 49

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal

Arendal By AS
post@arendal-by.no
www.arendal-by.no