Turkart Arendal - Arendal kommune

Turkart Arendal

Friluft Sør har med støtte fra Arendal kommune laget et turkart over Arendal. Dette kan du kjøpe her:

  • Aust-Agder Turistforening
  • Brekke Sport
  • Norli Arendal
  • Froland bibliotek
  • Jakt og Friluft, Stoa

Kartet gir en full oversikt over alle merka og umerka stier, traktorveier, utsiktspunkter og badeplasser i kommunen. Kartet er i målestokk 1:25.000, men med utsnitt av sentrum og Merdø i 1:10.000.
 
Med turkartet følger det en flott turguide på hele 72 sider som gir mer informasjon om punktene avmerket i kartet, og tips til opplevelser og aktiviteter i kommunen.

Turkartet med turguide selges for 120 kroner.

Se alle turkart på Friluft Sør sin nettside.