Tilgjengelige friluftsområder i Arendal - Arendal kommune

Tilgjengelige friluftsområder i Arendal

Hva

Hvordan er det å bevege seg i Arendal hvis du er rullestolbruker eller har nedsatt syn? Vi har laget kart som viser status pr. 2017 for sentrum og i noen friluftsområder. Kartet viser tilgjengelighet for brukere av manuell rullestol, brukere av elektrisk rullestol og personer med nedsatt syn. 

Tilgjengelige friluftsområder i Arendal

Kart over tilgjengelighet i friluftsområder.

Tilgjengelighet til Arendal sentrum

Kart over tilgjengelighet i Arendal sentrum.

Hvor

Kartet viser en kartlegging som er gjort i sentrumsnære friluftsområder. Områdene er offentlige og brukes mye av allmenheten. Kartet viser hvilke turveier, toaletter, sittegrupper, bålplasser, fiskeplasser, baderamper og parkeringsmuligheter som er tilgjengelige i områdene.  

Slik bruker du kartløsningen

Trykk på de øverste fanene for å se registreringer for de ulike brukergruppene. Hvis du ønsker å utforske enkeltelementer kan du trykke direkte på elementet eller området i kartet. Da vil du få opp detaljer og beskrivelse, i tillegg til bilder som er tatt under registrering. 

Merking i kartet

•    Tilgjengelig (grønt)
•    Vanskelig tilgjengelig (gult)
•    Ikke tilgjengelig (rødt)
•    Ikke vurdert (blått)

Hva registreres i kartet?

Registreringen er gjort etter Kartverkets kriterier. Her skilles det mellom manuell og elektrisk rullestol. Elektrisk rullestol håndterer større stigning, terskler og tverrfall enn manuell rullestol. Les om tilgjengelighet på Kartverkets nettside.

Det er viktig å ta i betraktning at det er individuelle forskjeller innad i brukergruppene. Dermed er det ikke gitt at objekter og områder som kategoriseres som "vanskelig tilgjengelig" eller "ikke tilgjengelig" ikke kan tas i bruk. I flere tilfeller er det mindre tiltak som skal gjøres for at objekter og områder i kategorien "vanskelig tilgjengelig" kan gjøres tilgjengelige. 

Kartleggingen kan benyttes for å påpeke hvor det er utfordringer og komme med forslag til forbedringer som kan medføre at områder/anlegg kan bli tilgjengelige.