Kyststi - Arendal kommune

Kyststi

Hva 

Kyststi er etablert i flere kommuner i landet. Noen steder går den på fjell og svaberg og andre steder på skogssti eller turvei. Enkelte strekninger går også på vanlig vei. Selv om standarden er ulik, er merkingen og skiltingen standardisert. 

Friluftsrådet Sør skal lage skilt- og tiltaksplaner for strekninger og rundløyper med utgangspunkt i kyststirapporten - Kyststi Arendal, som ble vedtatt i bystyremøte 28.08.14. Hvis det er store avvik fra trasévalgene i rapporten, vil trasévalgene bli behandlet i kommuneplanutvalget.

Vi merker og skilter kyststiene først når vi har fått godkjenning og avtaler med grunneiere. Friluftsrådet Sør tar fortløpende kontakt med grunneiere pr. telefon. Det er kun de grunneiere som får skilt eller andre fysiske tiltak på sin eiendom som blir kontaktet.

Rådet vil samarbeide med lag, foreninger og frivillighetssentraler for å få til fadderordninger for å sikre tilsyn og enkelt vedlikehold av stiene. 

Kyststi - Friluftsrådet Sør (friluft-sor.no)

Hvor

Kyststien er ferdig merket fra Grimstad grense til Tromøybrua. Kyststien på Merdø er også ferdig merket. Kyststien på Tromøy og mot Tvedestrand er under arbeid. 

Hvorfor

En godt merket sammenhengende kyststi gjennom Arendal kommune, gir gode muligheter for naturopplevelser og mosjon/fysisk aktivitet. En kyststi sikrer tilgjengelighet for alle til strandsone og turmuligheter.  

Når

Kyststien fra Grimstad grense til Tvedestrand grense skal være ferdig innen byjubileet i 2023. De ulike traseene blir lagt ut etter hvert som de blir klare.

Slik jobber vi

Arendal kommune er oppdragsgiver. Friluftsrådet Sør utreder og gjennomfører arbeidet. Arbeidet er forankret politisk i kommuneplanutvalget. 

Administrativ prosjektgruppe:

  • Jann B Nilsen, kulturenheten
  • Anne Lise Halvorsen, kulturenheten
  • Gidske Houge, planavdelingen
  • Kristin Fløystad, planavdelingen

Kontakt oss

Anne Lise Halvorsen
Arendal kommune

Kristian Hansen
Friluftsrådet Sør