Strømstøtte til frivillige organisasjoner - Arendal kommune

Strømstøtte til frivillige organisasjoner

Regjeringen har satt av midler til strømstøtte til frivillige organisasjoner.

Strømstøtten administreres av Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

Du finner mer informasjon og søknadsskjema her:
https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/